Antwoord op vragen partijgenoot over forensisch rapport oud-ceo Aqualectra

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De wijze waarop het forensisch rapport inzake ex-ceo Darick Jonis van Aqualectra is gelekt, ‘met slechts één kant van het verhaal’, laat volgens minister Ruisandro Cijntje (PNP) ruimte voor slechts één conclusie.

F05 OP Minister laakt lekken AQNamelijk dat het doel was om niet alleen te proberen schade toe te brengen aan Aqualectra, maar ook om de indruk te wekken dat de aandeelhouders (lees: de regering namens het Land) niet handelen in het belang van het bedrijf of de gemeenschap.
Dit antwoordt de bewindsman van Economische Ontwikkeling, politiek verantwoordelijk voor Aqualectra en degene die namens het Land primair de aandeelhouders vertegenwoordigt, op een vraag van zijn partijgenoot in de Staten, Elvin Gerard (PNP). Laatstgenoemde had drie vragen gesteld na onthullingen in de media over ‘onbehoorlijk bestuur en wanbeleid’; de vragen gaan echter niet over wat er feitelijk aan de hand is (geweest) bij het nutsbedrijf, maar alle drie gaan uitsluitend over het ‘lekken’.
Geen moment maakt parlementslid Gerard zich in zijn korte vragenreeks druk over een kennelijke miljoenenclaim voor Aqualectra, mogelijke fraude, black-outs, buitensporige lek- en netverliezen, het gebrek aan aandacht voor de corebusiness van Aqualectra en wat dit voor gevolgen kan hebben voor de Curaçaose gemeenschap. De PNP-volksvertegenwoordiger wil vooral alles weten over het hoe en wat van het ‘lek’.
Minister Cijntje legt uit dat hij op vrijdag 29 december 2023 in de middag een forensisch rapport ontving via e-mail van de raad van commissarissen (RvC) van Aqualectra, gericht aan de directie van Aqualectra en aan hem persoonlijk. ,,Met grote verbazing en teleurstelling nam ik kennis van het feit dat bepaalde vertrouwelijke, technische en strategische documenten die verband houden met Aqualectra in dit vertrouwelijke rapport openbaar waren geworden.”
Het forensisch onderzoek betreft overigens voornamelijk en vrijwel uitsluitend de handel en wandel van voormalig ceo Jonis. ,,Dit is betreurenswaardig”, vervolgt de minister. ,,Omdat alle statutaire organen of personen benoemd in een van deze organen de belangen van het bedrijf moeten beschermen.”
Wanneer een dergelijk rapport gelekt wordt, aldus Cijntje, ‘kan dit vertragend werken op het proces om eventuele passende maatregelen te nemen’ ter bescherming van de belangen van het bedrijf, en kan het volgens de minister ‘zelfs het proces om maatregelen te nemen tegen degenen die een situatie zoals beschreven in het rapport hebben veroorzaakt of niet hebben voorkomen, bemoeilijken’. De minister legt dit niet nader uit.
,,Strategisch gezien kan het lekken van het rapport Aqualectra nu en in de toekomst in een nadelige positie plaatsen. Dit is niet in het belang van het bedrijf, zijn werknemers, zijn aandeelhouders, noch zijn klanten, en zeker niet in het belang van het volk van Curaçao”, antwoordt de bewindsman van Partido Nashonal, die verder niet inhoudelijk ingaat op de geconstateerde vermeende misstanden.
Welke personen beschikten over het vertrouwelijke rapport voordat het in de pers belandde?, vraagt Statenlid Gerard, die duidelijk alles wil weten over het ‘lek’. ,,Zoals aangegeven, werd het rapport op 29 december 2023 per e-mail door de secretaris van de RvC aan het management van Aqualectra gestuurd en ontving ik een kopie. Ik merkte op dat een kopie van deze e-mail ook naar de juridisch adviseur van Aqualectra en de leden van de RvC van Aqualectra was gestuurd. Hoe de pers dit vertrouwelijke rapport zo snel en via welk kanaal heeft ontvangen, kan ik niet beantwoorden op basis van de informatie waarover ik beschik.”
Minister Cijntje wil naar eigen zeggen ‘benadrukken’ dat zowel de RvC van Aqualectra als Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) zijn begonnen met interne onderzoeken binnen Aqualectra. Daarmee wil hij vooral zeggen dat hem geen blaam treft, als dat hij de ceo de hand boven het hoofd heeft willen houden (zoals drie inmiddels per direct afgetreden RvC-leden overigens wel stellen) maar er volledig achter stond dat deze interne onderzoeken hebben plaatsgevonden ‘om duidelijkheid te krijgen over interne zaken van het bedrijf’.
,,Maar dat een intern rapport van een bedrijf met vertrouwelijke, strategische en persoonlijke informatie op straat ligt en openlijk wordt besproken door derden die de interne processen van het bedrijf niet kennen, is niet correct.”
En, zegt de minister: ,,Ik wil toevoegen dat de regering als aandeelhouder dit forensisch rapport met zorgvuldigheid en op een professionele manier zal behandelen. We zullen de nodige tijd nemen om te onderzoeken hoe elk statutair orgaan in het bedrijf zijn rol heeft vervuld en als er juridische stappen moeten worden ondernomen als aandeelhouder om de toekomst van Aqualectra ten behoeve van haar werknemers en de gehele gemeenschap veilig te stellen, zullen we niet aarzelen om dit te doen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.