Klimaatplatform: Alleen Meteo heeft weer in kaart gebracht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor Curaçao zijn op lokale schaal geen klimaatscenario’s uitgewerkt om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen. Wel is er een onderzoek gedaan (in 2011) door de Meteorologische Dienst Curaçao (Meteo) naar de variabiliteit van het klimaat waarbij gekeken is naar de verandering in de gemiddelde en extreme waardes van temperatuur en neerslag.

F07 Klimaat geen scenarios,,Hieruit blijkt dat de intensiteit van de neerslag op Curaçao aan het toenemen is, zware buien komen vaker voor terwijl de neerslagperiode korter wordt. De variabiliteit van de temperatuur signaleert een toename van warmte- en hittegolven en een toename in de evaporatie als gevolg van de stijgende temperaturen. Het effect, dat al waarneembaar is, is een toename van het aantal hittegolven in onze regio. Bovendien wordt een stijging van de zeespiegel en van de zeewatertemperatuur en een verandering in het regenpatroon in het Caribisch gebied verwacht gedurende de komende decennia. De specifieke gevolgen hiervan voor de verschillende sectoren op Curaçao dienen nader bepaald te worden. Het is van belang om deze gevolgen in kaart te brengen en strategieën te formuleren voor het verhogen van de weerbaarheid van onze samenleving”, zo staat opgetekend in het rapport ‘Routekaart Klimaatstrategie Curaçao’ dat door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) aan de Staten is aangeboden.

Het rapport is opgesteld door het Curaçao Climate Change Platform. In de routekaart wordt een eerste aanzet gedaan om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen, mogelijke strategieën te beschrijven om de uitstoot van broeikassen te verminderen en hoe deze strategieën ingezet kunnen worden om de kwetsbaarheid van de gemeenschap te reduceren. In de routekaart worden verder aanbevelingen gedaan voor het versterken van de institutionele capaciteit van de relevante organisaties.

,,Ik heb er alle vertrouwen in dat deze routekaart ertoe zal leiden dat Curaçao in het jaar 2030 beter bestand zal zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering, een adequate biodiversiteit zal hebben en dat Curaçao een regionale spil zal zijn in het maken van hernieuwbare energie; ‘Kòrsou ta na kaminda’”, zo schrijft Cooper in de aanbiedingsbrief van het rapport aan de Staten. Hij legt verder uit: ,,De taak van het Platform heeft raakvlakken met verschillende ministeries en daarom is besloten om een secretariaat in te stellen die de werkzaamheden coördineert. Dit secretariaat bestaat uit overheidsambtenaren van de ministeries van VVRP, Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Economische Zaken (MEO) en de Secretaris-Generaal van de Nationale Unesco-commissie.” De routekaart is namelijk tot stand gekomen door een Unesco-project genaamd Curaçao Climate Change Policy Assesment, dat onder de verantwoordelijkheid van de Meteorologische Dienst werd uitgevoerd, zo blijkt uit het rapport zelf. Daarin staat dat in december 2020 de Raad van Ministers geïnformeerd werd over de resultaten van dit project en werd aanbevolen om een landelijk coördinatieplatform te creëren voor de verdere aansturing van het proces voor het komen tot een klimaatbeleid. Dit platform werd in november 2021 officieel ingesteld en dit platform heeft de hier beschreven routekaart opgesteld.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.