‘In 2022-2023 was de regeling een succes’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ‘tijdelijke regeling uitzonderingsgevallen evenementen met buitenlandse artiesten 2023-2024’, is, zo blijkt uit de officiële publicatie van deze ministeriële regeling, vooral bedoeld om ‘geen vergunningen te verlenen voor optredens van artiesten die geen ingezetene van Curaçao zijn’.

F04 Lokale artiest beschermdHet gaat specifiek om de periode van 1 december tot en met de eerste woensdag na de dag waarop de carnavalsoptocht wordt gehouden. In de overweging wordt uitgelegd dat rekening wordt gehouden met de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, en dan met name op het onderdeel ‘eerlijk werk en economische groei’.

Met deze tijdelijke regeling moet een impuls gegeven worden aan de Curaçaose economie en wordt alleen in uitzonderingsgevallen een vergunning aan een buitenlandse artiest verleend. Met als voorwaarde overigens dat minimaal één artiest die ingezetene is van Curaçao ook tijdens het evenement optreedt. Het moet om een artiest gaan die ongeveer van dezelfde groepssamenstelling en van overeenkomstige eigenheid is, als de artiest die niet-ingezetene is van Curaçao. ,,Indien de buitenlandse artiest bijvoorbeeld onder de begripsbepaling van een muziekgroep valt, dient de artiest, ingezetene van Curaçao, ook onder de categorie muziekgroep te vallen”, zo wordt in de toelichting als voorbeeld gegeven.

In de overweging wordt verwezen naar de succesvolle uitwerking van de regeling in 2022-2023. ,,De tijdelijke regeling uitzonderingsgevallen evenementen met buitenlandse artiesten 2022-2023 heeft positieve effecten gesorteerd, met dien verstande dat in december 2022 diverse organisatoren van evenementen hiervan gebruik hebben gemaakt, wat heeft geleid tot de organisatie van succesvolle evenementen met buitenlandse artiesten, inclusief het Tumba Festival dat in januari 2023 plaatsvond.”

De regering voorziet overigens geen direct financieel voordeel van de regeling. Sterker nog: ,,Er dient rekening mee gehouden te worden dat bij het houden van de bedoelde evenementen extra kosten voor onder andere het Korps Politie Curaçao (KPC) voorkomen moet worden. Om de veiligheid tijdens deze evenementen te waarborgen is het raadzaam om privé securitybedrijven in te zetten, waarbij de desbetreffende kosten ten laste komen van de organisatoren van deze evenementen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.