Summit Invest in Willemstad ziet grote projecten in de pijplijn


Van een onzer verslaggeversWillemstad - Voor de komende jaren zitten vele, zowel grote als kleine projecten in de pijplijn. Sommige zijn begonnen, andere liggen nog op de tekentafel.

investVolgens een voorlopige schatting van de coördinator van de summit Invest in Willemstad, Rob van den Bergh, is de kans ‘zeer reëel dat de komende vijf jaar voor 800 tot 1.000 miljoen gulden geïnvesteerd gaat worden in Willemstad’.
Dit staat in een eindverslag van de summit. ,,Een van deze projecten betreft het Waterfort-Plaza-project, ruim drie jaar geleden gekocht door Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Mogelijk dat het afbreken en terugbouwen van Plaza leidt tot het verliezen van de Unesco-werelderfgoed-status van Willemstad. Voor minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) reden om de vraag te stellen of we wel met Unesco moeten doorgaan, en of deze werelderfgoedstatus iets oplevert voor Curaçao. Daarentegen zag Economieminister Ruisandro Cijntje (PNP) de werelderfgoedstatus als onderdeel in het streven om Willemstad een plek te laten zijn voor onze mensen, toeristen, digitale nomads ‘all by all a thriving community’.”
Dat de Unesco-status voordelen oplevert en nog veel meer zou kunnen opleveren maakte Dino Daal duidelijk. ,,Het zou goed zijn om zoveel mogelijk de voor- en nadelen te kwantificeren en in kaart te brengen”, aldus de summit-organisatoren.
Dat Willemstad niet louter een stad moet zijn van monumenten en Airbnb kwam tijdens de investeringssummit duidelijk naar voren. ,,Kura Hulanda is volgens Arjen van der Meulen zo opgezet dat het onderdeel uitmaakt van Otrobanda met een verscheidenheid aan functies waarbij permanente bewoning van de huizen en appartementen een essentieel onderdeel vormen”, zo wordt aangevoerd.
En: ,,De voorzitters van de vier stadsdistricten Punda, Otrobanda, Scharloo en Pietermaai zagen hun wijken in de komende vijf tot tien jaar enorm positief ontwikkelen alhoewel Marcel Dennert over Scharloo opmerkte dat daar nog wel wat problemen te overwinnen zijn.”
Een voordeel is dat fiscale incentives in alle, en subsidies in sommige, gevallen beschikbaar zijn in Willemstad. ,,Zeer aantrekkelijk”, volgens Walter Blijleven van het Curaçao Heritage Fund. ,,Dat vond Financiënminister Javier Silvania (MFK), die over belastingfaciliteiten gaat, ook. Daarom, extra geld voor Willemstad had hij niet meegenomen, wel een economische kans: het vooruitzicht dat de internetgokbedrijven in de toekomst verplicht zijn om fysiek een kantoor te openen om zo ‘substance’ te creëren. Dat kantoor zou mooi in Willemstad gevestigd kunnen worden.”
Punt van aandacht is volgens de organisatoren gebrek aan een duidelijk ruimtelijk beleid voor Willemstad, publieke investeringen in fondsen voor het behoud van de monumenten in plaats van bezuinigen, city management, investeren in de publieke infrastructuur, leegstaande overheidspanden en handhaving van de bestaande regels. Volgens Cooper worden al deze kritiekpunten komend jaar aangepakt.
En zo wordt nog opgetekend: ,,Ondanks een paar kritische noten zijn er veel private projecten gaande of worden gestart. Families en gepensioneerden kunnen in de toekomst prettig en comfortabel in de stad wonen. Voor een investeerder of ondernemer is het nu een kwestie van instappen om in de toekomst te kunnen verzilveren.”
Meer algemeen wordt in de terugblik gerefereerd naar een kop in een lokale krant vier jaar geleden, ‘Willemstad is goud, het is kwestie van verzilveren’. ,,En dat verzilveren is de afgelopen jaren op gang gekomen, maar er valt nog veel meer te ontwikkelen om later te verzilveren”, zo is uit de bus gekomen tijdens de summit. De lustrumeditie van Invest in Willemstad kende een uitgebreid programma bedoeld om zowel Curaçaose als buitenlandse investeerders te overtuigen van de potentie van Willemstad als een historisch authentieke stad met een unieke mix van Nederlandse en Caribische cultuur en ‘waar nog heel veel kansen liggen om te investeren en te ondernemen’, aldus de organisatoren. Deelnemers waren projectontwikkelaars en investeerders, ondernemers geïnteresseerd in exploitatie van onroerend goed en ondernemers die faciliterend zijn zoals constructiebedrijven, leveranciers en architecten.
Bij de opening van deze investeringsummit werd gememoreerd aan wijlen Hans de Boer, in 2019 voorzitter van VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie in Nederland, die samen met zijn Curaçaose vriend en econoom Rob van den Bergh geloofde in de economische potentie van Willemstad. ,,Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen, vandaar dat ze besloten Nederlandse en Curaçaose ondernemers te overtuigen dat het goed investeren en prettig ondernemen is in Willemstad. Zo gezegd, en met wat meer moeite, zo gedaan”, zo staat in het verslag.
Invest in Willemstad is een initiatief van de Stuurgroep bestaande uit de Kamer van Koophandel (KvK), Cinex, Stichting Monumentenzorg Curaçao, Stichting Monumentenfonds Curaçao, NV Stadsherstel, Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad, ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en ministerie van Verkeer, Ververvoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Coördinator is Rob van den Bergh van Curconsult.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.