Doel is om ook de druk op spoedeisende hulp te verlichten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jerry Semper, voorzitter van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) laat tegenover deze krant weten dat de Huisartsenpost (HAP) in het Curaçao Medical Center (CMC) in januari 2024 een feit wordt.

CMCAanleiding om hem hier vragen over te stellen is een verhaal van Statenlid Elvin Gerard (PNP) over een vrouw die is komen te overlijden omdat de dienstdoende arts niet adequaat gereageerd zou hebben. Gerard wil dat de minister antwoord geeft op vragen over hoe het nu bij de huisartsen geregeld is en hoe ongelukken voorkomen kunnen worden. Semper: ,,Het is spijtig als dit verhaal waar is. Een inspectieonderzoek moet aantonen wat er precies is gebeurd. Al sinds mensenheugenis leveren huisartsen op Curaçao zorg, in ANW-uren (avond, nacht en weekend) in een ouderwetse en onveilige structuur. Artsen die de hele nacht doorwerken, zonder te slapen en die vervolgens overdag patiënten moeten zien. Soms vijf dagen achter elkaar. Artsen die tijdens het hechten om 3:00 uur ook de telefoon moeten beantwoorden, voor het volgende spoedgeval.”

Meer dan twintig jaar aankloppen bij de overheid heeft volgens hem niets opgeleverd. ,,Tot we eindelijk gehoor kregen bij de huidige GMN-minister Javier Silvania (MFK). Na een korte staking van huisartsen met betrekking tot de ANW-uren besloot de minister na de eerste meeting dat er een Huisartsenpost (HAP) moet komen per 1 januari 2024”, zo legt Semper verder uit. Een stuurgroep bestaande uit leden van GMN, CHV, het Curaçao Medical Center (CMC) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vergadert nu al maandenlang, drie à vier keer per week om dit te realiseren. En zo onthult de CHV-voorzitter: ,,Er zullen meerdere artsen aanwezig zijn op de post. Dit is van belang omdat er altijd één arts beschikbaar moet zijn, om eventuele spoedvisites te doen.”

HAP biedt veel voordelen
De CHV meent dat op 1 januari 2024 Curaçao voor een significante verandering staat, in de gezondheidszorg, met de introductie van de HAP als onderdeel van de spoedzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. ,,Hoewel het onrealistisch is om te verwachten dat alles vanaf het begin vlekkeloos zal verlopen, ligt de nadruk op het waarborgen van de essentiële componenten, met name bereikbaarheid en voldoende medisch personeel, om prompte zorg te verlenen.

Een cruciaal doel is het verminderen van de druk op de Spoedeisende Hulp (SEH) in het Curaçao Medical Center (CMC). De Stuurgroep, onder leiding van de GMN-minister, heeft zich proactief ingezet om deze veranderingen te implementeren. De HAP biedt veel voordelen. Het beoogde resultaat is niet alleen een verbeterde bereikbaarheid, maar ook het minimaliseren van wachttijden, waardoor mensen snel de benodigde zorg kunnen ontvangen en levens niet op het spel staan. Belangrijk is ook de duidelijkheid die wordt geboden aan de gemeenschap, met specifieke richtlijnen over waar te bellen en welke stappen te ondernemen in geval van nood. Dit draagt bij aan een gestroomlijnde toegang tot spoedzorg, wat op zijn beurt de algehele efficiëntie en effectiviteit van het gezondheidssysteem verbetert.” En zo vervolg Semper: ,,Het dagelijkse beheer van reguliere zorg blijft de verantwoordelijkheid van de praktiserende huisartsen, terwijl de overheid tijdens de ANW-uren de verantwoordelijkheid op zich neemt via de Huisartsenpost.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.