Minister dringt aan op aanwezigheid directie CBCS

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voor gisteren, vrijdag 1 december, geplande bespreking met het personeel van Ennia is niet doorgegaan. Reden: de regering wacht op een datum dat de directie van de Centrale Bank CBCS wél bij die meeting aanwezig kan zijn.
Volgens de CBCS-top moest de Technisch Commissie Ennia (TCE) gisteren eerst de besprekingen met de adviseurs van Curaçao en Sint Maarten voortzetten die zijn gericht op ‘de totstandkoming op de meest korte termijn van een hoofdlijnenakkoord met afspraken voor een duurzame oplossing voor de Ennia-problematiek’.

Ennia DUSHIZo laten CBCS-president Richard Doornbosch en financieel-economisch directeur José Jardim aan Financiënminister Javier Silvania (MFK) weten. Die had afgelopen week aangedrongen op aanwezigheid van de directie van de Centrale Bank bij een overleg van vertegenwoordigers van verschillende vakbonden en personeel van Ennia.

Voorgesteld is dat tijdens die TCE-bijeenkomst zou worden nagegaan of de komende week de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord voldoende ver zou zijn gevorderd, zodat in die week het overleg met bonden en medewerkers van Ennia doorgang kan vinden en, zo nee, wanneer dat dan wel zou kunnen.

,,De CBCS is vanzelfsprekend bereid om op directieniveau het komende overleg met vertegenwoordigers van verschillende vakbonden en het personeel van Ennia bij te wonen”, aldus Doornbosch en Jardim.

Zij geven aan eerder niet goed begrepen te hebben dat aangedrongen was op de aanwezigheid van de (voltallige) directie van de CBCS bij het overleg. Dat kon volgens de Centrale Bank niet worden gedestilleerd uit de eerdere contacten met de minister.
Silvania vindt de aanwezigheid van de CBCS erg belangrijk. Gelet op de actuele stand van de besprekingen tussen de CBCS en de Landen Curaçao en Sint Maarten om te komen tot een oplossing voor de Ennia-problematiek, acht de bewindsman het ‘noodzakelijke dat ook alle leden van de directie van de CBCS bij dat overleg aanwezig zullen zijn’ voor het geven van de nodige inlichtingen.

,,Circa 30.000 polishouders en alle werknemers van Ennia zitten op informatie te wachten, welke informatie enkel door CBCS kan worden verstrekt”, luidt het ‘urgente verzoek’ van de minister. Het is nu wachten op een nieuwe datum.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.