MAN-PIN: Geld gebruikt voor wellness-projecten is een leugen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voormalig minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer, dient de huidige minister van GMN van repliek door te stellen dat hij niets doet aan preventie in de gezondheidszorg.

SuzyCR1De nieuwe partijcombinatie MAN-PIN vindt het nogal kinderachtig dat de huidige minister Camelia-Römer ervan beschuldigt geld te hebben gebruikt voor wellness-projecten waardoor de bouw van een tehuis voor Totolika niet van de grond gekomen is. Deze krant schreef hier gisteren over waarbij de minister aangegeven heeft nu geld vrij te maken voor de bouw van een gezinsvervangend tehuis voor Totolika, waar mensen kunnen wonen met een matige verstandelijke beperking.
Het is volgens MAN-PIN bovendien een leugen dat de bouw van het tehuis plaats heeft gemaakt voor wellness-projecten. In een bericht uitgebracht door de nieuwe partijcombinatie staat: ,,Silvania ‘vergeet’ te melden dat oud-minister Camelia-Römer midden in het jaar 2020 tijdens de covidpandemie is afgetreden en er daarna twee andere ministers over een tijdsbestek van drie jaar zijn geweest, waaronder één van zijn eigen partij, die welk project dan ook hadden kunnen financieren en uitvoeren. Zijn partij zit al sinds juni 2021 op de stoel van GMN. In strijd met de waarheid doet hij voorkomen dat er fondsen van de begroting van GMN, van de zogenaamde kapitaaldienst, bedoeld voor Totolika zijn aangewend voor de wellness- en preventieprojecten. Dat is iets wat op grond van de wet niet eens kan. Het is wettelijk niet toegestaan om fondsen bedoeld voor investeringen te gebruiken voor lopende projecten. Wellness-projecten zijn dan ook door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (bzv) gefinancierd. De wellness-projecten hebben dus nimmer de uitvoering van het Totolika-project, dat juist na jaren stil te hebben gestaan door Camelia-Römer op de begroting is gebracht, na goedkeuring daarvoor van de Raad van Ministers, gedwarsboomd. Op grond van een advies van het ministerie van Financiën heeft Camelia-Römer vragen aan Totolika voorgelegd, die deze heeft beantwoord. Door de covidpandemie is van alles stil komen te liggen. Dit project was in 2015 opgestart door minister Ben Whiteman, doorgezet door minister Camelia-Römer. Na het aftreden van Camelia-Römer midden in deze epidemie is ze opgevolgd door minister Zita Jesus-Leito (1 jaar) en die is opgevolgd door minister Dorothy Pietersz-Janga (2 jaar) en nu Silvania al 8,5 maand. Wat is er in al die tijd gebeurd? Inmiddels doet de minister vrolijk mee met allerlei verkiezingsstunt-projecten en worden miljoenen uitgegeven aan curatieve zorg. Zero preventie, nada, niets.”
De partijcombinatie legt uit dat er in het verleden meerdere wellness-projecten zijn geweest voor preventie in brede zin. ,,Bij preventie gaat het er onder andere om, om mensen gezond te leren eten om ziekte te voorkomen, zoals het geval was met het Kunukitu-project dat vele scholen, tehuizen en mensen geleerd heeft wat gezond eten is, hoe je het kookt en hoe je zelf groenten kunt planten. Die projecten bestaan nog steeds. Dat is gepaard gegaan met het verder ontwikkelen van een lokaal toegespitste voedselschijf, die het ministerie van GMN nog altijd gebruikt om het publiek te informeren over de preventie van verschillende chronische ziektes. Verder waren er projecten om mensen te stimuleren om meer te bewegen en om jonge zwangere moeders te begeleiden, om een paar voorbeelden te noemen”, zo wordt aangevoerd. Verder wordt geschreven dat er diverse inspanningen zijn geleverd om een gezondheidsinformatiesysteem op te zetten. Tussen 2018 en 2020 hebben deze projecten bij elkaar circa 2 miljoen gulden gekost.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.