VAE en minister nog geen concrete afspraken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK), heeft met de Vereniging van Apothekers Eigenaren (VAE) afgesproken dat er elke twee weken overleg komt en dat de vereniging als officiële partij meegenomen wordt in overleg.

PersconferentieDaarvoor zal een Ministeriële Beschikking opgesteld worden waarin alle stakeholders genoemd worden die betrokken zijn bij het onderzoek van de Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting (CZA i.o.). ,,Zo kan de VAE zelf het onderzoek monitoren en bij het proces betrokken blijven”, zo is gisteren in een gezamenlijke persconferentie naar voren gebracht. De VAE, bij monde van voorzitter Bram Niessink, is teleurgesteld over het feit dat er geen overeenstemming is bereikt ten aanzien van een tijdelijke verhoging van de receptregelvergoeding. Niessink geeft aan het belangrijk te vinden dat de dialoog open gehouden wordt. Dit wordt ook bevestigd door de minister. Maar, zo voegt Niessink eraan toe: ,,Het onderzoek wat is toegezegd kan wel een jaar duren en we hebben onze zorgen kenbaar gemaakt dat wij voor de voortgang van de medicijnenvoorziening die tijdelijke voorgestelde verhoging van de receptregelvergoeding nodig hebben. Dat is helaas vandaag niet toegezegd. Maar over twee weken zal dit punt weer op de agenda staan. Dan wordt gekeken wat er op de korte termijn mogelijk is. Het gaat ons vooral om het kunnen verlagen van de werkdruk van het personeel. Deze is hoog en we moeten ons werk wel veilig kunnen blijven doen en de medicijnenvoorziening conform de wet kunnen blijven waarborgen. We zijn dus teleurgesteld dat we niet bereikt hebben wat we willen, maar hebben ook vertrouwen in het proces dat de minister heeft toegezegd.” Silvania benadrukt: ,,We hebben het vandaag inderdaad over het proces gehad en over twee weken en daarna gaan we de inhoudelijke discussie voeren.”
Curt Belfor, directeur van Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P)/CZA i.o. legt uit hoe het onderzoek gaat verlopen. ,,In december worden de vragen geformuleerd voor het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden en daar zal de VAE ook bij betrokken worden. Het onderzoek wordt door een nog aan te trekken zelfstandige organisatie uitgevoerd en daarmee hopen we in januari een contract te tekenen. Het onderzoek zelf zal vier tot zes maanden duren. De resultaten worden de VAE voorgelegd in het kader van hoor en wederhoor. De ministerraad zal uiteindelijk het onderzoek ontvangen en akkoord moeten gaan.”
Het onderzoek behelst een tarievenonderzoek, de kostprijs, doelmatigheid en efficiëntie van de botika’s. VAE heeft een normapotheek gepresenteerd en dat is voor de vereniging een voorwaarde voor het onderzoek. ,,Dat houdt in dat onderzocht moet worden hoe een apotheek aan de wettelijke vereisten kan voldoen. Zo moeten we van 8.00 uur tot 19.00 open zijn, maar dat heeft ook gevolgen voor de personele bezetting”, zo legt Niessink uit. Hij is er overigens van overtuigd dat het onderzoek zal uitwijzen dat de tarieven verhoogd moeten worden. ,,Want eenieder met een boerenverstand weet dat tarieven van 2001 niet meer toereikend zijn in 2023. We hebben nog steeds de hoop en de intentie dat we er met de overheid uitkomen en dat tot inzicht gekomen wordt dat het zo niet langer kan. We kijken over twee weken weer hoe het ervoor staat.”
Overigens blijkt uit de persconferentie dat voldaan is aan wat de rechter de partijen heeft opgedragen. Die heeft vorige week namelijk geen vonnis gewezen maar aangedrongen om ‘gezien het maatschappelijk belang, met open vizier met elkaar in gesprek te gaan’. In het proces-verbaal is te lezen dat de rechter vindt dat dit gesprek in ieder geval op drie onderwerpen gericht moet zijn, te weten de hoogte van de receptregelvergoeding, de duur van het onderzoek van CZA i.o. en een mogelijkheid van een voorlopige (beperkte) verhoging van de receptregelvergoeding, vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.