PNP wist van voornemen, maar verrast dat bod door Pisas werd uitgebracht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aankoop van het onroerend goed Campo Alegre is een ‘strategische zet’, aldus minister van Financiën Javier Silvania (MFK).

PisasCampo2Het strategische zit ‘m in de gedachte dat het belangrijk kan zijn om het terrein aan te kopen en dit daarna - in een volgende fase - aan een andere gegadigde, bij voorkeur in erfpacht, uit te geven ‘gekoppeld aan een grondexploitatiemodel’. Zo blijkt uit door deze krant bestudeerde documentatie.
Op Facebook heeft Silvania het tevens over een ander motief: met de opbrengst van de veiling wordt het Criminaliteitsbestrijdingsfonds gespekt en daarmee kan zijn partijgenoot Justitieminister Shalten Hato ‘politiewagens en wapens voor het korps aankopen’. ,,Minister Hato heeft nu 8 miljoen extra om de misdaad die ons land in de greep heeft aan te pakken.”
Het zijn overigens wel geldmiddelen die de regering dan ergens anders van de overheidsbegroting moet halen. Waar vandaan, zal nog moeten blijken. Silvania verwijst verder naar een advies van de directeur van Domeinbeheer. Uit dat ‘preliminair advies’ blijkt dat het idee van de aankoop door bij de veiling gisteren een bod uit te brengen uit de koker van Silvania komt.
Het was een vooropgezet plan. Domeinbeheer verwijst naar ‘een interministeriële meeting’ op 31 augustus in verband met ‘de voornemens van de minister van Financiën’ om het onroerend goed te Cunucu Hatu en Seroe Fortuna - zoals de gebieden waar Campo is gesitueerd heten - aan te kopen.
Bij die meeting waren opvallend alléén ministers van de grootste regeringspartij MFK aanwezig en dus geen ministers van de kleinere regeringspartij PNP. Erbij waren namelijk premier Gilmar Pisas, minister Hato, minister Silvania en minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).
Domeinbeheer werd om een ‘spoedadvies’ gevraagd, wat later - op 5 september - ook formeel in een schrijven nog eens werd herhaald. In een antwoordbief van diezelfde dag stelt Domeinbeheerdirecteur Jairo Martis dat Silvania ‘zich tot de Raad van Ministers heeft gewend’ met het verzoek om zijn voornemen te onderschrijven door hem te machtigen. Verwezen wordt naar een RvM-besluit van 16 augustus.
Daaruit blijkt dat de PNP-ministers wel op de hoogte (moeten) zijn geweest, wat desgevraagd ook door PNP-leider tevens minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia tegenover het Antilliaans Dagblad wordt beaamd. ,,Ik wist dat de regering het gebouw zou kopen. Maar dat de minister-president het bod op Campo Alegre zou uitbrengen, dat wist ik niet.” Meer wil ze er in dit stadium niet over kwijt.
Domeinbeheer somt de waarden zoals getaxeerd door RVM Design & Taxaties op (marktwaarde 14,8 miljoen; executiewaarde 8,9 miljoen; en herbouwwaarde 5,95 miljoen) en wijst erop dat conform het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) het onroerend goed grotendeels als ‘stedelijk woongebied’ wordt aangewezen.
,,Door eigendomsverkrijging kan het onroerend goed op doelmatige en doeltreffende wijze ingezet worden en zodoende strategische en beleidsmatige functies invullen en hiermede als faciliterend middel dienen om beleidsdoelen en/of strategische doelen van het Land Curaçao te bereiken”, schrijft Martis.
Hij somt vervolgens een reeks mogelijkheden op: opvang drugsverslaafden en een recreatief centrum met park; doordat het grenst aan luchthaven Hato kan het aangewend worden ten behoeve van aan de luchthaven gerelateerde ontwikkeling, waaronder commerciële activiteiten zoals autoverhuur, logistiek/opslag; toeristenaccommodatie; woningbouw in verband met een vernieuwde visie op de bestaande problematische FKP-wijken in de omgeving; of toch gewoon behoud van de bestaande functie als prostitutiecentrum (wijzend op het ‘gedoogbeleid’).
Zelfs als de regering zou besluiten tot sloop, is aankoop volgens Domeinbeheer ‘vanuit strategisch oogpunt een weloverwogen beslissing’. Martis ziet al met al ‘geen overwegende bezwaren’ tegen de aankoop van Campo Alegre.

  • Pisas koopt Campo
  • ‘Onbegrijpelijk en schandalig’, Girigorie en Mc William uiten forse kritiek op aankoop Campo Alegre door Land

Wilt u meer over de aankoop van Campo lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.