KvK trots: English Immersion School - St. Antonius College een feit

Van onze redactie
Willemstad - Het heeft even geduurd, maar de eerste klassen met Engels als onderwijsinstructietaal zijn een feit. Het is nog een druppel; twee kleuterklassen groep 1 van de English Immersion School - St. Antonius College te Santa Maria. Het begin is er.

EngelsDe Kamer van Koophandel (KvK) - grote motor achter dit initiatief - spreekt de hoop uit dat meerdere scholen dit soort onderwijs zullen willen aanbieden. Immers, aldus de KvK, twee enquêtes hebben de grote behoefte al bevestigd.
De eerste enquête van het Think-To-Do Institute wees uit dat 87 procent van de duizend middelbare scholieren die hieraan meededen ‘het liefst in het Engels onderwezen had willen worden’. De tweede peiling, georganiseerd door de KvK, wees uit dat circa 88 procent van de 515 ouders met kinderen tot zes jaar hun kind op een school met Engels als instructietaal zou willen plaatsen.
,,De KvK vertrouwt erop dat ook de openbare scholen dit voorbeeld zullen willen volgen.” Want, zo legt de Kamer uit: ,,Een goede beheersing van de wereldtaal Engels biedt onze jeugd talloze kansen, zoals toegang tot banen in de techno-industrie, kennis en informatie, internationale netwerken, universitair onderwijs, eigen onderneming en de verkenning van de wereld.”
Terug in de tijd: in 2012 verklaarde de KvK bij monde van het bestuur in haar jaarlijkse toespraak dat ‘Engels een belangrijke taal is voor ons onderwijssysteem, als we een natie willen worden die diensten exporteert’.
Dat werd in april 2019 gevolgd door een rapport van de KvK: ‘Ban Sembra Awe pa Kosechá Mayan’ (Laten we vandaag zaaien, wat we morgen willen oogsten), waarin werd benadrukt ‘dat ons onderwijssysteem dient te worden aangepast aan de internationale context’, alsook ‘aan de behoeften van de lokale arbeidsmarkt met het oog op het beter bekwamen van onze jeugd en arbeidskrachten in de wereldtalen’.
In december 2019 nodigde de KvK de grotere schoolbesturen - te weten het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Fundashon pa Skol Humanista na Papiamentu (FSHP) en de International School of Curaçao (ISC) - alsook het ministerie van Onderwijs uit om van gedachten te wisselen over het vraagstuk ‘hoe het niveau van het lokale onderwijs te verbeteren’.
,,Tijdens deze vergaderingen werden talrijke knelpunten geïdentificeerd”, kijkt de Kamer terug. Uiteindelijk werden zes aandachtsgebieden aan de minister van Onderwijs gepresenteerd met bijbehorende projecten.
,,Een struikelblok dat snel werd onderkend was de minder goede beheersing van wereldtalen, vooral het Engels.” Ook de KvK-voorzitter werd en wordt hier regelmatig door het management van diverse bedrijven op gewezen, meldt de Kamer.
Algauw besloot het RKCS om te werken aan de totstandkoming van een ‘English Immersion School’ met welkome ondersteuning van de ISC. Vervolgens benaderde de KvK het Amerikaanse consulaat-generaal in Willemstad met een financieringsverzoek om een behoefteonderzoek en ‘fact-finding mission’ te laten verrichten, dat al snel werd goedgekeurd door het US State Department.
Op basis daarvan werden twee taaldeskundigen met ruime ervaring, opgedaan in diverse landen, ingehuurd om een curriculum te ontwikkelen, rekening houdend met de lokale cultuur en omstandigheden. Deze experts werkten nauw samen met een adviesgroep van lokale onderwijskrachten om het curriculum voor de groepen 1 tot en met 5 (kleuterklassen tot en met klas 3) op te stellen, dat kort daarop goedgekeurd werd door het ministerie van Onderwijs.

‘Nagenoeg gratis voor lokale kinderen’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.