Niveau op Curaçao 'medium-high'

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het niveau van witwasdreiging op Curaçao is ‘medium-high (gemiddeld-hoog). Dit blijkt uit de eerste National Risk Assessment (nationale risicoanalyse, NRA) die is uitgevoerd en vandaag in de Staten behandeld wordt.

witwasNaast witwasdreiging wordt in het rapport ook gesproken van witwaskwetsbaarheid. Ook dat is gemiddeld-hoog. ,,De beoordeling van de kwetsbaarheid werd gehinderd door een gebrek aan informatie en statistieken”, aldus het rapport. En: ,,Er is geen twijfel over het politieke engagement om het witwassen van geld te bestrijden, maar in de praktijk krijgt het niet altijd een hoge prioriteit.” Ook het wetgevingsproces duurt erg lang en financiële en personele tekorten spelen de handhavingsketen parten.
Een van de kerndoelen van de NRA is het beoordelen en vaststellen van de witwasrisico’s op Curaçao. Voor de analyse is een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van vijftien overheidsinstanties die een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van witwassen, waaronder wethandhavingsinstanties, overheidsministeries en toezichthouders. De evaluatie is uitgevoerd van 2018 tot en met 2021.
Ten aanzien van de witwasdreiging wordt in het rapport geschreven: ,,Veel organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van witwassen kampen met een tekort aan personeel en middelen. Niettemin zijn de rechtshandhavingsinstanties erin geslaagd met succes meerdere witwaszaken per jaar te onderzoeken en te vervolgen. Sommige zaken hielden verband met belastingontduiking of fraude. Maar in de meeste zaken rond witwassen van geld was het basisdelict de illegale internationale drugshandel met criminele activiteiten die zowel op Curaçao als in het buitenland plaatsvinden. Curaçao dient voornamelijk als doorvoerland en in veel mindere mate als eindbestemming.”
Naast de handel in illegale drugs is de grootste witwasdreiging op Curaçao het illegaal gokken, belastingontduiking en belastingontwijking en fraude. En zo vervolgt de analyse: ,,Mensenhandel en mensensmokkel, illegale handel in goud, corruptie en omkoping zijn misdrijven die een middelmatige tot hoge dreiging vormen. De illegale wapenhandel wordt beoordeeld als een middelmatige bedreiging.” Dat neemt niet weg dat in de NRA geconstateerd wordt dat in de onderzoeksperiode wel een toename te zien is van illegale migratie in combinatie met mensenhandel en migrantensmokkel. ,,Georganiseerde vermogenscriminaliteit, valsemunterij en smokkel van contant geld zouden ook toenemen”, zo wordt er nog aan toegevoegd.
In het onderzoek worden niet alleen de witwaspraktijken genoemd, maar ook landen en sectoren die een hoog witwasrisico lopen. ,,Sectoren op Curaçao die een hoog witwasrisico lopen zijn de banksector, de sector van de geldtransferkantoren, de E-zone en de goksector. De sectoren die middelhoog scoren zijn de vastgoedsector, de trustsector, handelaren in voertuigen, handelaren in bouwmaterialen en notarissen.
Juweliers, accountants, belastingconsulenten en advocaten behoren tot sectoren met een middelmatig witwasrisico. Zij worden op hun beurt gevolgd door de sectoren verzekeringen en effecten, de beleggingsinstellingen, non-profitorganisaties en administratiekantoren. Tot slot, de sectoren met een lage dreiging zijn de kredietverenigingen, de factoringsector en de fondsenbeheerders. En zo vervolgt het verslag: ,,De onlinegoksector, vastgoedmakelaars, geldtransferkantoren en handelaren in goederen van grote waarde behoren tot de sectoren die in de nabije toekomst meer kunnen worden blootgesteld aan witwassen.”
De landen die de NRA bestempelt als ‘hoog en direct potentieel witwasrisico’ voor Curaçao zijn voornamelijk de Verenigde Staten, Venezuela en Nederland. De dreiging vanuit Sint Maarten, de Dominicaanse Republiek en Colombia wordt ‘medium-hoog’ geacht. Curaçao vormt zelf voornamelijk een witwasdreiging voor Nederland, de Verenigde Staten, Colombia, Aruba en Sint Maarten.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.