Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Caribische studenten die in Nederland gaan studeren, kunnen tot nu toe hun burgerservicenummer (BSN) pas aanvragen zodra zij daadwerkelijk in Nederland zijn.

Studenten BSNOmdat dit voor veel problemen zorgt, heeft de Nederlandse Ministerraad besloten dat deze studenten bij de aanvraag van studiefinanciering direct een BSN kunnen krijgen.
Alexandra van Huffelen (D66), staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft zich hard gemaakt voor deze kwestie en diende samen met minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit besluit in. Omdat het besluit eerst nog voor advies moet worden voorgelegd aan de Raad van State, gaat het niet per direct in. Voor Caribische studenten die in augustus of september dit jaar starten met hun studie in Nederland, werkt het verkrijgen van een BSN daarom nog op de oude manier. Zij ontvangen hun BSN na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen.
Voor studenten uit Curaçao, Bonaire, Aruba, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten die de ambitie hebben om in Nederland te gaan studeren, is dit besluit goed nieuws. Voor het regelen van veel formaliteiten is namelijk een BSN nodig. Denk hierbij aan het aanvragen van een DigiD en toeslagen. Dit besluit gaat ervoor zorgen dat veel van die zaken soepeler gaan verlopen.
Deze nieuwe werkwijze gaat gelden voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Wel moeten zij de Nederlandse nationaliteit hebben, of een nationaliteit die daaraan gelijkgesteld is. Ook voor minderjarige Caribische mbo-studenten gaat deze regeling gelden. Het reisrecht, ook bekend als het studentenreisproduct, wordt ook gezien als studiefinanciering.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.