Aqualectra en NuCapital willen buurtbewoners goed voorlichten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In verband met het derde op Curaçao te realiseren windmolenpark te Koraal Tabak vindt binnenkort een informatieve bijeenkomst plaats voor buurtbewoners.

windmolensZo blijkt uit een uitnodiging die het Antilliaans Dagblad in handen kreeg. Overheids-nv Aqualectra en het particuliere bedrijf NuCapital hebben al eerder een zogeheten PowerPurchase Agreement (PPA) ondertekend, met als doel het uitbreiden van stroomproductie door middel van windenergie met 21 megawatt (MW).
Het water- en energiebedrijf wil het proces in goede banen leiden en organiseert daarom eind deze maand een bijeenkomst om omwonenden de nodige voorlichting te geven. ,,Binnen het streven om op Curaçao minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen richt het nutsbedrijf Aqualectra zijn pijlen op windenergie”, zo wordt toegelicht.
,,De windparken van Tera Korá en Playa Kanoa voorzien samen al meer dan 30 procent in de lokale energiebehoeften. Dat loopt verder op met verwezenlijking van het geplande derde windpark aan de kustlijn bij Koraal Tabak, waarvoor weer wordt samengewerkt met NuCapital”, aldus het schrijven aan huishoudens in de buurt.
Deze krant berichtte in november dat zodra het nieuwe windmolenpark bij Koraal Tabak elektriciteit begint te produceren, het aandeel van de stroomproductie dat door wind wordt opgewekt op dat moment 50 procent bedraagt. Daarmee positioneert Curaçao zich bij de wereldtop.
Om omwonenden te informeren over de activiteiten die in die contreien op termijn plaats zullen vinden, worden buurbewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Aqualectra en NuCapital lichten het project dan toe, waarna EcoVision uitlegt hoe zij de impact van het windpark op de omgeving in kaart brengen. ,,Hierbij wordt uw inbreng zeker op prijs gesteld”, sluit een uitnodiging ondertekend door Intermediate af. De bijeenkomst vindt plaats op 30 maart vanaf 18.00 uur in Landhuis Koraal Tabak.
Overheids-nv Aqualectra wordt geleid door algemeen directeur Darick Jonis en financieel directeur Neysa Isenia. NuCapital Curaçao, gevestigd aan de Hoogstraat, is een projectontwikkelingsmaatschappij met enkele gelijknamige vennootschappen op Curaçao. De Kamer van Koophandel vermeldt twee directeuren: de Amerikaan Hurdle Haywood Lea III en Roy Milton Kolader.
Aqualectra en NuCapital werken al geruime tijd samen. NuCapital exploiteert momenteel de drie windmolenparken gevestigd bij Playa Kanoa en Tera Korá. De drie parken samen hebben een potentiële stroomproductie van 67,45 MW.
Met dit project is een investering gemoeid van circa 50 miljoen dollar (90 miljoen gulden), zo werd eind vorig jaar bericht. De verhoging van de productie draagt bij aan het verstevigen van Aqualectra’s capaciteitsaanbod, ‘waardoor onze bevolking verzekerd blijft van stroom’. Aldus het nutsbedrijf. Het opvoeren van de hoeveelheid windenergie is onderdeel van de ‘Curaçaose energietransitie’, waarin Aqualectra een leidende rol neemt en speelt.
Het nutsbedrijf werkt ook aan het omzetten van het gedeelte van de productie dat gebaseerd is op fossiele brandstof (lees: diesel) naar het schonere LNG gas. Op termijn zal dit een gunstig effect (moeten) hebben op de elektriciteitsprijzen. Dit, in combinatie met de introductie van het intelligente distributienetwerk alsmede het goed uitlijnen van de nieuwe situatie, is de manier waarop de energietransitie voor Curaçao zal worden vormgegeven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.