Nog steeds geen inzage in stukken RdK/CPR-traject

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Gilmar Pisas (MFK) heeft de Staten (nog) niet de beloofde inzage in de raffinaderijdocumentatie gegeven.

RdK,,De toegezegde transparantie is dan ook een ‘fata morgana’ gebleken”, zegt fractieleider Quincy Girigorie van oppositiepartij PAR als deze krant ernaar vraagt. Ook de MAN-fractievoorzitter, Giselle Mc William, is niet te spreken over de manier waarop de regering-Pisas (MFK/PNP) zogenaamd openheid van zaken geeft.
Ruim vijf weken geleden, op maandag 13 februari, sprak de regeringsleider het parlement toe in een debat dat al op 16 januari was begonnen, maar toen mede door vermoeidheid van Pisas werd geschorst. Het ging toen met name over de geconstateerde vervalsingen in het traject met de als preferred bidder geselecteerde partij CPR (Caribbean Petroleum Refinery).
Volgens Pisas heeft het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) 35 documenten, die door de (tweede) potentiële equity partner van CPR waren ingebracht, onderzocht. Daarvan waren er 11 in orde, 20 zeer waarschijnlijk ‘niet authentiek’ en over 4 kunnen de forensische experts geen oordeel vellen.
Op verzoek van de Staten zouden de vervalste documenten na de parlementsvergadering ‘ter inzage worden gelegd’, aldus de premier. Echter niet bij het parlement, zo voegde hij eraan toe, maar bij het kantoor van Refineria di Kòrsou (RdK). Daarvoor had de regeringsleider zijn ‘toestemming’ gegeven. Het forensisch rapport zelf wordt niet ter beschikking gesteld van het Curaçaose parlement, zo antwoordde Pisas.
Het Antilliaans Dagblad, dat de vervalsingen had onthuld op 29 december, volgt de zaak op de voet en vroeg Statenleden herhaaldelijk of de beloofde openheid nu wel of niet was gegeven en dus of de bewuste papieren inderdaad op de burelen van staatsbedrijf RdK ter inzage liggen.
,,Ook de toezeggingen van de minister-president aan het parlement tot het geven van transparantie - lees: inzage - in CPR-stukken is ‘vals’ gebleken”, zegt PAR-fractieleider Girigorie. Hij licht toe: ,,Mijn diverse verzoeken aan RdK voor het maken van een afspraak om de documenten in te zien zijn niet beantwoord. Eerst zou men het moeten organiseren na een vergadering met de directie en daarna is mijn verzoek simpelweg niet beantwoord.”
Reden voor Girigorie om te concluderen dat ‘de toegezegde transparantie een ‘fata morgana’ is gebleken’. De minister-president zelf gaat er prat op de Staten niet uit de weg te gaan. ,,Ik heb geen vrees om naar de Staten te komen”, zegt Pisas medio februari, die stelt dat het parlement voor hem voelt als een thuiswedstrijd.
Intussen blijven sommige vragen onbeantwoord, zo meent de oppositie, en blijft de beloofde openheid en inzage uit. Kortom: de parlementariërs worden niet goed geïnformeerd en kunnen zo hun controlerende werk niet goed doen.
,,Ik heb geen enkel document gezien”, zegt Mc William van de MAN. ,,Ik heb aangegeven dat het onbegrijpelijk is dat wij ten tijde van het Klesch-traject zelfs de HoA (het hoofdlijnenakkoord Heads of Agreement, red.) in het parlement mochten bestuderen en dat wij nu als Statenlid naar RdK moeten om de stukken in te zien.”
Daar heeft zij geen goed woord voor over en geeft aan dat zij als volksvertegenwoordiger op deze manier wordt belemmerd in de uitoefening van haar functie.

Nieuwe, zesde poging
Intussen heeft Refineria di Kòrsou (RdK) zondagavond laten weten het selectieproces helemaal opnieuw op te starten. Weliswaar in geaccelereerde vorm, maar achter het vorige traject is een punt gezet.
Uit een uitgelekte brief van RdK-interim-directeur Patrick Newtwon aan in dit geval de Braziliaan Roberto Viana en de Curaçaose oud-minister en tevens jurist Rutsel Martha (beiden van GIK Refineria) blijkt dat zij een ‘Notification of termination negotiations and cancellation of the current head-hunting process under Project Arawak’ ontvingen.
Vermoedelijk is eenzelfde brief ook gestuurd naar de twee overige partijen, waaronder preferred bidder CPR. De brief is gedateerd 17 maart 2023. Verwezen wordt naar de ‘Process Letter’ van 20 december 2021. Aangegeven wordt dat de onderhandelingen met CPR zijn beëindigd.
RdK heeft het tot nu toe lopende proces ‘per direct’ stopgezet. Dit houdt tevens in dat ook de overige twee kandidaten niet zullen worden geselecteerd om preferred bidder te worden. Het ingediende binding proposal is voor RdK geen reden om hen alsnog uit te kiezen als voorkeurskandidaat.
Mocht bijvoorbeeld GIK zich hier niet in kunnen vinden, dan zullen ze bij het gerecht van Curaçao een zaak aanhangig moeten maken, aangezien RdK laat weten dat uitsluitend het Curaçaos recht van toepassing is.
Met het opstarten van een nieuwe selectieronde is RdK toe aan alweer de zesde poging. De verschillende trajecten op een rij: GZE (Guangdong Zhenrong uit China), Motiva/Aramco uit Amerika met het Saoedische moederconcern, Klesch Group, de lokale ondernemersgroep Corc, en recentelijk CPR.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.