Nieuwbouw JJIC al tien jaar bezig en nooit afgemaakt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC) is plek voor 42 personeelsleden, maar op dit moment werken er maar 23. Dat is naar voren gebracht in de Staten door de directeur van het instituut, Charette Alberto-Pinedo.


F00JJIC op halve kracht 1,,Met een vertrekkende gepensioneerde volgende week zitten we op een bezettingsgraad van de helft”, zo benadrukt zij. In de JJIC is plek voor 26 jongeren. die geplaatst worden door een ondertoezichtstelling (OTS) of jongeren die een straf opgelegd hebben gekregen via het strafrecht.Nader gespecificeerd blijkt dat er slechts één vakopleider is in plaats van vijf. Voor groepsleiders zijn 26 formatieplaatsen waarvan er nu 15 bezet zijn. Drie van hen zijn bovendien niet actief. ,,We zitten dus met 11 open plekken”, aldus Alberto-Pinedo. ,,We kunnen dan prachtige vormingsprogramma’s op papier hebben maar zonder personeel is dit moeilijk uitvoerbaar.”

Op dit moment wordt er gewerkt met uitzendkrachten. Maar, zo voegt ze er meteen aan toe: ,,Er zijn mensen die al zes jaar via een uitzendbureau bij ons werken. Om de zoveel jaar moeten ze een half jaar elders werken en daarna mogen ze weer terugkomen.” Het beveiligingspersoneel wordt voornamelijk geleverd via de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). Maar ook hier is de bezetting krap. Er zijn vier mensen bij van een beveiligingsbedrijf waarover de directeur niet tevreden is. ,,Zij zijn niet geschikt voor het werk in de JJIC. In oktober gaan we in zee met een ander beveiligingsbedrijf, en hopelijk gaat dat beter.” De directeur vat samen: ,,Dit alles draagt niet bij aan een goed pedagogisch klimaat.” Ook het onderkomen laat veel te wensen over. Van de 15 gebouwen op het terrein zijn er zes operationeel en drie gedeeltelijk. In deze onderkomens is veel kapot en vervallen. Vijf gebouwen zijn niet in gebruik en de nieuwbouw is nooit afgebouwd.”De minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), weidt hier verder over uit: ,,Er is geen keuken in gebruik op dit moment. In 2017 werd dit drie jaar gefinancierd vanuit het criminaliteitsfonds, maar na drie jaar houden projecten van dit fonds op. Overigens staat de functie van kok niet in het functieboek en is er geen geld voor op de begroting. Nu komt het eten uit het SDKK. Met 26 cliënten in JJIC komt dat neer op 10 gulden per maaltijd, dus 260 gulden per dag.”
De gebouwen zijn niet goed onderhouden en de nieuwbouw is nooit afgebouwd. Hato: ,,De muur is in 2012 opgetrokken. Het project kent drie fases. De eerste fase is af, dat is een onderkomen voor de administratie en een lokaliteit voor educatie. Hierna is het geld uit Nederland opgeraakt. Daarna is er nooit meer een bedrag op de kapitaaldienst opgenomen. Daarna is een projectgroep ingesteld die berekend heeft dat er een exploitatiebegroting van 8 miljoen extra per jaar nodig is voor het operationeel maken van de nieuwe gesloten afdeling. Daar is het bij gebleven.”
In JJIC is er een semi-open afdeling waar tien meisjes terechtkunnen en acht jongens. In de gesloten afdeling kunnen alleen acht jongens terecht. De achterliggende problematiek bij meisjes is de ouder-kindrelatie (62 procent) en bij jongens verwaarlozing (75 procent). In de gesloten afdeling zitten de meeste jongens vanwege het plegen van een overval (63 procent). De helft van alle cliënten is licht verstandelijk beperkt (lvb).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.