Versnelde terugbetaling lening Curaçao-Nederland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gi-Ro Settlement Holding (GSH) heeft onlangs 49 miljoen gulden over het jaar 2021 afgelost aan het Land Curaçao. Hiermee kan de regering een significant deel van de lening van 170 miljoen aan Nederland terugbetalen.

GSHMet deze betaling is in één keer al bijna 30 procent van de lening afgelost en is het GSH gelukt om binnen een jaar bijna vier keer het vooraf afgesproken bedrag dat per jaar afgelost dient te worden aan het Land terug te betalen. Zo maakt de GSH-top bekend.
In maart 2021 heeft Nederland aan Curaçao een renteloze lening van 170 miljoen gulden verstrekt om meer dan 2.000 deposanten van Girobank - de lokale bank die in grote problemen raakte en momenteel wordt afgewikkeld - tot een maximumbedrag van 1,2 miljoen te vergoeden. Zo’n 30 deposanten zijn met een claim van meer dan 1,2 miljoen overgebleven. Deze deposanten zijn hoofdzakelijk pensioenfondsen, stichtingen, schoolbesturen, (semi-)overheidsentiteiten en financiële instellingen. Alles bij elkaar betreft dat een vordering van 301 miljoen.
De looptijd van de lening van 170 miljoen is vijftien jaar. Elk jaar moet er per eind juli minstens 11,3 miljoen worden afgelost. Om GSH in staat te stellen deze lening van het Land Curaçao terug te betalen, is de gehele portefeuille van Girobank met meer dan 9.000 leningen in april 2021 overgedragen aan GSH.
Hiervan was een significant deel ‘non-performing’, zoals het Antilliaans Dagblad uitvoerig berichtte. De eerste volledige betaling van 11,3 miljoen is begin juli, één maand vroegtijdig, voldaan. Per eind juli is er nog eens 37,7 miljoen extra afbetaald.

‘Tussen financiële instelling en een incassobureau in’
GSH werkt met een team van 24 personen bestaande uit specifiek getrainde finance en banking professionals om tot een effectief beheers- en uitwinningsscenario te komen op een grote portefeuille. ,,Het mooie resultaat voor het eerste operationele jaar van GSH had nooit behaald kunnen worden zonder de expertise en inzet van de GSH-medewerkers”, meldt de vennootschap in een persverklaring.
,,Midden in de covidpandemie (2021) heeft het GSH-team een waardevolle transformatie op de leningenportefeuille kunnen realiseren”, wordt gesteld. ,,Het is ook dankzij de voormalige Girobankleningnemers, die hun medewerking verlenen om aan hun financiële verplichting te voldoen, dat de GSH in staat is om een aflossing van 49 miljoen over het jaar 2021 te voldoen aan het Land Curaçao.”
De volledige medewerking van de voormalige Girobankleningnemers blijft uiteindelijk een vereiste om aan de rest van de lening te voldoen en vervolgens zo veel mogelijk de 30 overgebleven deposanten af te lossen.
Conform het vastgestelde uitkeringsbeleid, moet eerst de lening aan het Land Curaçao (lees: Nederland) afgelost worden eer de deposanten hun geld terug kunnen krijgen. Uiteindelijk leidt het maximaal uitwinnen van de GSH-portefeuille tot een scenario waarbij de Girobankafwikkeling tot een zo klein mogelijke last wordt voor de Curaçaose gemeenschap.
,,De 30 entiteiten met elk een vordering van boven 1,2 miljoen op Girobank zijn met name belangrijke sociale partijen in onze samenleving zoals pensioenfondsen, publieke en sociale entiteiten, stichtingen en schoolbesturen.”
GSH is de eerste zogeheten ‘special purpose vehicle’ op Curaçao opgezet door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en het ministerie van Financiën met de specifieke taak om tot een gecontroleerde afwikkeling van Girobank te komen. De taak van GSH is tweeledig: ten eerste Girobank in staat stellen haar deposanten uit te betalen; op de tweede plaats het beheren en uitwinnen van de leningenportefeuille van Girobank middels een zogenaamde ‘run-off’. GSH functioneert naar eigen zeggen ‘op het snijvlak tussen een financiële instelling en een incassobureau’.

Opstartjaar 2021
GSH is in feite een unieke start-up waar geen handboek of richtlijnen voor bestonden. De organisatie moest ‘from scratch’ ingericht worden in 2021 wat betreft de professionals, processen en IT-systemen. In 2022/2023 wordt GSH verder zo veel mogelijk gedigitaliseerd uitgerold.
Dat betekent dat klanten in 2023 hun leningen zelf kunnen inzien, managen of specifieke aanvragen rondom de lening digitaal kunnen doen. Hiervoor is speciale en intuïtieve software aangeschaft. Het grootste deel van het werk met de voormalige Girobankleningnemers blijft echter wel mensenwerk om tot oplossingen te komen, met duidelijke richtlijnen en een onafhankelijke aansturing.
De gelden uit de lening van 170 miljoen worden door GSH samen met Girobank uitgekeerd aan de deposanten als onderdeel van de gecontroleerde afwikkeling van Girobank. Nog altijd hebben meerdere klanten van Girobank hun rekeningen niet opgeheven en hun saldi niet opgenomen. GSH heeft op dit moment nog een gereserveerd saldo van ongeveer 10 miljoen uitstaan, om deze laatste groep rechthebbende Girobankrekeninghouders uit te betalen.
Hiervoor moeten klanten of erfgenamen contact maken met Girobank te Janwé. GSH houdt geen rekeningen aan en kan niet helpen met het afsluiten van de rekening en/of overboeken van de saldi.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).