OM: Als het binnen het politiekorps al niet veilig is, hoe kun je dan instaan voor de veiligheid buiten op straat?

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De diefstal van een grote hoeveelheid drugs uit de politiekluis van het bureau Rio Canario in oktober 2018 heeft geleid tot grote onrust in de gehele Curaçaose maatschappij maar vooral ook binnen het politiekorps. ,,Onder de medewerkers heerste een enorm gevoel van onveiligheid.”

F01 Politie bureau Rio Canario Polis 8Aldus de officier van justitie, gisteren in verband met de strafzaak Inex 2.0. ,,En als het binnen het korps al niet veilig is, hoe kun je dan instaan voor de veiligheid buiten op straat?” Dit zijn vragen die met regelmaat gesteld werden en nog gesteld worden aan de medewerkers van het Korps Politie Curaçao (KPC). ,,De impact van de inbraak op het korps en op de samenleving in het geheel is enorm.”

Naast de impact van de inbraak is er nog iets anders dat gedurende het hele onderzoek een grote rol heeft gespeeld. ,,En dat is angst”, verklaarde de officier in de rechtszaal. Het valt op dat er een grote terughoudendheid bestaat om ‘op naam’ mee te werken aan het onderzoek of om verklaringen af te leggen; uit angst voor de gevolgen hiervan.

Dit wordt bevestigd door medewerkers van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en is ook zichtbaar in reacties naar aanleiding van uitgegeven persberichten. Ook in het dossier wordt dit beeld bevestigd; getuigen verklaren niets te kunnen zeggen omdat dat gevaarlijk is - ,,Praten is slapen” - en over getuigen of verdachten die wel verklaren wordt gezegd: ,,Die is dom of moe.”

Het onderzoek dat nu de naam Inex 2.0 draagt is gestart in de vroege ochtend van 14 oktober 2018, nadat er die nacht was ingebroken in het politiebureau Rio Canario. Bij de inbraak werd een grote partij in beslag genomen drugs gestolen: 530 kilo cocaïne en ook kilo’s hennep.
Zowel de samenleving als het Korps Politie was geschokt, stelt het Openbaar Ministerie (OM). ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En door wie?” Het onderzoek werd gestart om die vragen te beantwoorden. Na enige tijd is het onderzoek van KPC overgedragen aan de Landsrecherche en kreeg het de onderzoeksnaam Inex.

Dit onderzoek heeft niet geleid tot vervolging van enige verdachte. Vanwege het belang van het onderzoek heeft de Procureur-Generaal van het OM Carib in 2020 opdracht gegeven tot een review. Naar aanleiding van deze review werd er een onderzoeksteam gevormd uit medewerkers van KPC en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en kreeg het onderzoek een doorstart onder de naam Inex 2.0.

,,Dit onderzoeksteam is met nieuwe energie aan de slag gegaan. Ondanks dat er inmiddels tijd was verlopen, was er nog steeds een zwaarwegend opsporingsbelang”, vertelde de officier van justitie gisteren.

Door de heersende angst is het opsporingswerk bemoeilijkt maar het opnieuw analyseren van eerdere resultaten en nieuw opsporingswerk heeft het onderzoek toch verder gebracht. Het is niet langer beperkt tot de inbraak; ook een aanlanding van drugs op 15 september 2018, waarbij 340 kilo drugs in beslag is genomen, en de handel in de weggenomen verdovende middelen na afloop van de inbraak werden onderzocht.

Daarnaast is het team gedurende het onderzoek ook op andere strafbare feiten gestuit die zijn meegenomen. Het onderzoek heeft geleid tot verschillende aanhoudingen en het einddossier dat nu ter beoordeling aan het gerecht is voorgelegd. Na eerdere pro-forma- en regiezittingen is de inhoudelijke behandeling afgelopen woensdag gestart en was het gisteren tijd voor het requisitoir van het OM ten aanzien van de verdachten. In totaal zijn er acht verdachten, waarvan vijf vastzitten en één een voormalig politieagent. De zaak wordt gedaan door twee officieren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).