APC: Masterplan Waterfort Plaza-project eind 2022 klaar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - APC heeft naar eigen zeggen ‘zijn marktpositie in 2021 versterkt’. Zo meldt het bestuur en de directie in het jaarverslag over het voorbije boekjaar.

apc,,Door ondanks de tweede golf van de coronapandemie onverstoorbaar en duurzaam te blijven investeren en beleggen in zowel lokale als internationale markten.”
Ondanks de volatiliteit op de internationale financiële markten heeft het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) middels een solide beleggingsbeleid positieve resultaten geboekt.
,,Daarnaast wordt de lokale portefeuille actief beheerd, waarbij naast het benodigd rendement ook een actieve bijdrage wordt geleverd aan de lokale economie.” Zo zal de ontwikkeling van het Waterfort Plaza-project ‘naast het bijdragen aan de revitalisering van Punda’ - met een aantrekkelijk multifunctioneel programma waarin wonen, horeca, cultuur, onderwijs en recreatie een plek krijgen - ‘ook tot een diversificatie leiden van de beleggingsportefeuille van het fonds’.
Over het Plaza-project meldt de APC-top dat in het jaar 2021 werd verdergegaan met de ontwikkelingsplannen om het voormalig Plaza-hotel te ontwikkelen tot een ‘multifunctioneel center waarin verschillende functies zoals toeristische accommodatie, permanente huisvesting, cultuur en onderwijs zullen worden ondergebracht’.
,,Er werden verschillende gesprekken gevoerd met diverse stakeholders en er werd hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het project, waarbij respect voor de werelderfgoedstatus van Unesco en behoud hiervan imperatief zijn voor het fonds.” Eind 2022 zal het masterplan voor het Waterfort Plaza-project naar verwachting gereed zijn.
Het APC heeft met het boekjaar 2021, net als in het jaar 2020 ‘een bijzonder jaar achter de rug’. ,,De wereld leeft in grote onrust mede door de coronapandemie die voor een grote impact op onze samenleving heeft gezorgd.”
In een terugblik merkt het pensioenfonds op dat ‘de Curaçaose economie in de afgelopen jaren nagenoeg niet is gegroeid’. ,,Belangrijke pijlers van de economie staan onder druk. De toekomst van de raffinaderij is nog niet gedefinieerd, de lucht(verkeer)verbinding is nog niet optimaal en de havensector ligt nagenoeg stil.”
In april 2021 was de overheid genoodzaakt wederom maatregelen te treffen waarbij een algehele ‘lockdown’ is doorgevoerd ter voorkoming van een verdere uitbraak van het coronavirus. ,,Dit had gevolgen voor het luchtverkeer met een negatieve impact op de toeristische sector”, schrijven bestuur en directie.
,,Economische activiteiten werden stilgelegd in afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot de Covid-19-pandemie. Bedrijven zagen zich genoodzaakt wederom personeel af te vloeien, waardoor het werkloosheidspercentage enorm toenam.”
Door de verdere verslechtering van de lokale economie, heeft APC het in het jaar 2020 gegeven moratorium op verstrekte leningen verlengd in het jaar 2021 voor relaties die het meest en direct geraakt zijn in de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten.
Internationaal heeft Covid-19 in 2021 nogmaals voor extreem hoge volatiliteit gezorgd op de internationale financiële markten, vanwege de grote impact die de wereldwijde lockdown had op economische bedrijvigheden. ,,De aandelenkoersen gingen flink achteruit, terwijl beleggers hun toevlucht zochten in obligaties en goud.”
Ook de terugval in de olieprijzen deed de financiële markten schudden, terwijl de Brexit en handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China op de achtergrond bleven smeulen. Omvangrijke stimuleringsmaatregelen en pakketten noodmaatregelen die door de belangrijkste centrale banken (Fed, ECB) zijn genomen, hebben geholpen om de financiële verkramping af te remmen.
Dit bracht volgens APC weer rust op de aandelenmarkten en aan het einde van het derde kwartaal kwamen de beurzen sterk terug als gevolg van de gestage verlichting van de lockdowns, met name in de Verenigde Staten en Europa, wat leidde tot hervatting van economische activiteiten, en met name aan het eind van 2021 leidde tot positieve resultaten op de wereldbeurzen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.