Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vijf samenwerkende Curaçaose overheids-nv’s in de haven- en energiesector hebben plannen voor een zonnepark op Isla West. De duurzame energie van het ‘Green Power House’ moet uiteindelijk geleverd worden aan bedrijven op het eiland.

F01 Zonnepark Isla West DushiHet is één van de acht concrete projecten die worden genoemd in de samenwerkingsovereenkomst die de vijf directeuren van de nv’s op 24 november hebben ondertekend: Darick Jonis (chief executive officer Integrated Utility Holding met als dochtermaatschappij Aqualectra), Patrick Newton (managing director ad interim Refineria di Kòrsou, RdK), Yamil Lasten (managing director Curoil), Humberto de Castro (managing director Curaçao Ports Authority, CPA) en Suldric Rojer (managing director Kompania di Tou Kòrsou, KTK).
Het zonnepark op Isla West zal in meerdere fases worden aangelegd nadat het verontreinigde gebied is gesaneerd. Het gaat om het meest vervuilde deel van het Isla-terrein dat niet gebruikt wordt. Het terrein ter grootte van industrieterrein Brievengat is eigendom van RdK. In november 2016 zegt Aubrey Bakhuis, als lid van het toenmalige multidisciplinair projectteam (MDPT), in een vergadering van de Staten dat een bodemsanering 90 miljoen dollar zal kosten. Dan al zijn er plannen om daar nieuwe industrieën te ontwikkelen die gelieerd zijn aan de haven.
In de vorige week ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt de aanleg van het zonnepark op Isla West als concreet project genoemd dat profijt kan hebben van het delen van kennis, ervaring, personeel en faciliteiten. In het Green Power House zal elektriciteit geproduceerd worden uit zonne-energie. Die zal eventueel tijdelijk op Isla West worden opgeslagen, maar vervolgens door een ‘door RdK aan te leggen elektriciteitsnet’ aan verschillende afnemers worden geleverd. Aan ABC Autobusbedrijf bijvoorbeeld voor het laden van elektrische voertuigen, maar ook aan KTK voor het laden van elektrische vaartuigen. Dit ‘met gebruikmaking van de laadpunten van RdK’. Daarnaast kunnen bedrijven die op de RdK-terreinen ‘rondom het Schottegat en Bullenbaai’ zijn gevestigd de groene stroom gebruiken. Mocht het aanbod van zonne-energie groter zijn dan de vraag en dit overschot niet kunnen worden opgeslagen, dan zou die aan Aqualectra geleverd kunnen worden, als het nutsbedrijf dat wil.
Aqualectra heeft al verregaande plannen voor de bouw van een andere zonnecentrale die 10 tot 15 megawatt moet opleveren. De zonnepanelen komen op de daken van de kantoren van Aqualectra aan de Dokweg en de Nieuwe Haven en op de panden in de vrije zones en op Industrieterrein Brievengat van overheids-nv Curinde. Een rechtszaak in verband met de aanbestedingsprocedure zorgde voor vertraging. Maar in september 2020 volgt de rechter in hoger beroep het oordeel van het Gerecht in eerste aanleg een jaar eerder en ziet geen reden de aanbesteding ongedaan te maken. Het lokale bedrijf Sunny Side Up vond het onterecht dat de Build Own Operate (BOO) aan het Chinese bedrijf CMEC was gegund.
Terug naar de samenwerkingsovereenkomst tussen Utility Holding, Curoil, RdK, CPA en KTK. Die lijkt toch vooral een heel voorzichtige aanzet om de handen ineen te slaan voor efficiëntere oplossingen en mogelijk ‘op termijn als een joint venture op de internationale markt te ondernemen’. Partijen ‘leggen, als een eerste stap, de basisvoorwaarden vast’ voor een verdere inventarisatie van de mogelijkheden voor een samenwerkingsverband. De overeenkomst staat bol van de ‘roadmaps’ en evaluaties’. Ook de acht projecten die genoemd worden zijn weliswaar heel concreet, maar niet van vandaag op morgen te realiseren. De vijf nv’s zullen elkaar steunen ‘om te komen tot een overeenkomst voor de levering’ van liquefied natural gas (lng) en ‘de mogelijkheden verkennen’ voor het bunkeren van lng in de haven van Willemstad. Gezamenlijk zal gewerkt worden aan ‘het ontwerpen van een elektriciteitsnetwerk dat onafhankelijk is van de raffinaderij’ voor de opslag van lpg en de bulkopslag van brandstoffen. Opties voor duurzame energie in de haven zullen worden verkend en RdK en CPA zullen ‘zich samen inspannen’ om een structurele oplossing te vinden voor de ondergrondse vervuiling in de haven. Verder zal een oplaad-infrastructuur voor elektrische auto’s worden opgezet, ‘eerst op Bonaire en op termijn op Curaçao’ en binnen Living Lab worden onderzocht welke duurzame en circulaire activiteiten een kans maken bij Isla West en of het opzetten van een faciliteit voor waterstofproductie haalbaar is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).