Partijleiding: Trias politica respecteren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De grootste regeringspartij MFK is het oneens met haar eigen minister Dorothy Pietersz-Janga en steunt de bewindsvrouw van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) ‘niet’ in de kwestie van Stichting BZV.

Minister Dorothy Pietersz JangaDat meldde de partij van premier Gilmar Pisas gisteravond in een persverklaring. Daarmee laat MFK haar minister feitelijk vallen. Zij stond bij de verkiezingen in maart nummer 23 op de kandidatenlijst. In de verklaring laat partijvoorzitter Sithree van Heydoorn - zelf minister van Onderwijs - weten dat MFK de principes van ‘trias politica’ respecteert.
En wat Pietersz-Janga deed is dus in strijd daarmee; zij gaf de vereffenaars van Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) de ‘instructie’ om bepaalde reeds gunstig geëindigde rechtszaken in verband met malversaties in te trekken en de beslagen op te heffen. De partijleiding distantieert zich nu van de eigen minister van GMN. Wel is MFK het eens dat er onderzoek moet komen naar de ‘verdwijning’ van zo’n 20 miljoen gulden.
Een paar uur vóórdat de partij een geheel ander standpunt innam dan Pietersz-Janga stuurde haar ministerie nog een communiqué uit, waarin zij met nieuwe argumenten komt: de termijn van de vereffenaars was al in december 2016 verstreken. Zij waren daarom niet bevoegd in 2018 de rechtszaken aan te spannen tegen voormalig bestuurders van de stichting.
Dat is het belangrijkste reden dat de minister gistermiddag via een persbericht heeft aangevoerd om haar ingrijpen in de rechtszaken tegen ex-BVZ-bestuurders Ali Abdala, Milton Yarzagaray en tegen Henry Jourdain te rechtvaardigen. Deze uitleg heeft zij niet naar voren gebracht in de brief van 18 november aan de vereffenaars Etzel Rosenda en Myron Christina. Daarin volstaat de GMN-minister met de mededeling dat zij er op basis van informatie en besprekingen - op 19 oktober met de voormalige leden van het bestuur van 2011-2013 en op 4 november met beide vereffenaars - van ‘overtuigd is dat het doorzetten van de aanhangige juridische procedures niet de geëigende weg is om het verleden op een goede en correcte wijze af te sluiten’.

Voor het vervolg van dit artikel, neem een abonnement op de digitale krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).