‘Overvallen door korting budget’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verpleeghuis Betèsda verwijt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van ‘de ene op de andere dag’ het budget te hebben verminderd en dreigt met een kort geding.
betesdaSVB-directeur Philip Martis betreurt dat de verpleeghuisdirectie de zaak naar buiten heeft gebracht via de media en op die manier druk probeert uit te oefenen.
,,We zien de brief die we vorige week hebben ontvangen als een bezwaar en zullen die ook als zodanig behandelen”, zei Martis gisterochtend in een uitzending van Radio Mas 99.9. Martis wil nog altijd in gesprek met Betèsda. ,,Wij zitten altijd met iedereen om de tafel.”
Waar gaat het om? Betèsda heeft een zorgcontract met de SVB en krijgt een budget van ongeveer 10 miljoen gulden per jaar voor 152 bedden. Daarbij hoort een pakket van personeel, materiaal en alles wat nodig is om die 152 bewoners te kunnen verzorgen. Dat budget houdt al niet over, zegt Betèsda-directeur Natasha Rog. ,,In 2010 is een zorgcontract voor 2011/2012 vastgelegd en dat is nooit meer veranderd of geïndexeerd.” Volgens Rog gaat zo’n 9 van de 10 miljoen alleen al op aan personeelskosten. Nu heeft de SVB in een brief van 19 juli laten weten dat per 21 juli het budget wordt verminderd met 700.000 gulden. Rog: ,,Dat betekent dat wij allerlei essentiële zaken, zoals luiers, sondevoeding, maar ook bijvoorbeeld een telefoonrekening, niet meer kunnen betalen.”
Waar de zaak om draait is of het inderdaad zo is dat er in Betèsda mensen liggen die daar niet thuishoren, omdat zij ‘te goed zijn’. Het systeem komt er in grote lijnen op neer dat iemand in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg met een ADL-score onder de vijf. Volgens de SVB zijn er tien bewoners die hoger scoren. ,,Die gebruiken een bed waar zij niet voor in aanmerking komen”, zegt Martis in de uitzending van Mas 99.9. ,,Dat kunnen wij dus niet betalen uit de fondsen van de Lei di Labizjan (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten, red.). Die mensen moeten terug naar huis.” Volgens Martis is de Betèsda-directie al sinds begin deze maand op de hoogte van het standpunt van de SVB dat ‘tien bewoners niet voldoen aan de criteria die gelden voor de 152 bedden’. ,,Dat is uit onderzoek gebleken en dat hebben wij via mail laten weten.”
Betèsda-directeur Rog is het compleet oneens met de conclusie van de SVB. Zij vindt dat het verpleeghuis eigenlijk wordt gestraft voor de inspanningen om bewoners wat zelfstandiger te maken. ,,De mensen die bij ons binnenkomen, hebben meestal een ADL-score van hooguit 1. Dan gaan wij aan de slag. We kunnen geen professionele revalidatie bieden, maar we proberen kleine dingen te verbeteren, zodat iemand weer zelf kan eten bijvoorbeeld of zonder hulp vanuit bed in de rolstoel kan komen.” Het onderzoek van SVB noemt Rog een ‘momentopname’. ,,Inderdaad waren er bewoners bij die een zes of zeven scoorden, maar die waren zeker niet stabiel.” Bovendien is het de SVB zelf die bepaalt wie naar het verpleeghuis mag. ,,Daar hebben wij geen invloed op”, zegt Rog die pleit voor het opnieuw instellen van een onafhankelijke indicatiecommissie. ,,Bovendien betaalt de SVB niet voor individuele gevallen. Het contract is voor 152 bedden, leeg of bezet, met het hele pakket dat daarbij hoort.”
SVB-directeur Martis wijst op de moeilijke periode die het eiland en ook de fondsen van de SVB doormaken. ,,Vorig jaar hebben we tien procent minder premieopbrengsten ontvangen dan normaal. We moeten scherper opletten om de zorg te kunnen betalen. De bedden in Betèsda zijn niet altijd allemaal bezet.” Dat niet alle capaciteit wordt benut, kan volgens Rog niet anders. ,,We kunnen niet continu alle 152 bedden gevuld hebben. Dat fluctueert; iemand gaat dood, er komt iemand bij, er gaat iemand weg, dat wisselt heel erg.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).