Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën heeft in een brief de Staten officieel geïnformeerd over het onderzoek dat is ingesteld naar het lek achter de privé-informatie van vier directeuren van overheidsgerelateerde entiteiten.

statenlekIn de brief geeft de bewindsman aan dat sinds vorige week documenten op straat liggen ‘met private gegevens van burgers, welke documenten naar het zich laat aanzien uit de Inspectie afkomstig zijn’. ,,Normaliter behoren deze documenten niet, en zeker niet op deze wijze, buiten deze organisatie te worden gebracht. Ik acht deze gang van zaken niet acceptabel. Iedere belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn of haar gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn”, aldus Gijsbertha.
Nadat de gegevens zijn geopenbaard heeft de minister ‘direct’ aan de directeur van de dienst verzocht intern en forensisch onderzoek te doen naar de oorzaak en omstandigheden van het datalek. ,,Indien daarbij wordt geconstateerd dat er zich in verband met de dienst daadwerkelijk ongeoorloofde c.q. strafbare feiten hebben voorgedaan, ben ik van zins daarop per omgaande sancties toe te passen, alsmede aangifte te doen”, zo vervolgt de minister. ,,Voorts heb ik de directeur van de dienst verzocht mij zo spoedig mogelijk rapportage te doen toekomen over de wijze waarop door de organisatie wordt voorkomen dat een dergelijk datalek zich in de toekomst kan voordoen.”
Deze krant maakte maandag melding van het voornemen van de minister om aangifte te doen en berichtte tegelijkertijd over de verontwaardiging die is ontstaan na de onthulling van de vermeende salarissen van vier directeuren van overheidsgerelateerde entiteiten, te weten Philip Martis van SVB, Paul de Geus van UTS, Franklin Sluis van BTP en Yamil Lasten van Curoil. Rhuggenaath liet weten dat de salarissen van verschillende directeuren van overheidsbedrijven in de afgelopen jaren scheef zijn gegroeid en nu zelfs niet eens meer te vergelijken zijn met lonen in de private sector. De Landsverordening overheidsgelieerde entiteiten – van voormalig Financiënminister José Jardim – maakt ook deel uit van het Groeiakkoord en wordt op dit moment herzien. Er moeten normen worden vastgesteld en er moet transparantie zijn bij de vergoeding die overheidsdirecteuren genieten, zo liet premier Eugene Rhuggenaath eerder tegenover het Antilliaans Dagblad weten.
Ondertussen hebben ook de vier betreffende directeuren te kennen gegeven vervolgstappen te zullen ondernemen en waarschijnlijk zelf ook aangifte zullen doen. Ze zijn niet te spreken over het lek en verschillende van hen menen bovendien dat de verspreide documenten niet correct zijn of een vertekend beeld geven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).