Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek ‘Wilhelmina’ afgerond en de zaak geseponeerd.

zaakwilhelmina

In deze zaak ging het om een onderzoek naar (uitlokking) poging omkoping door Statenleden Gerrit Schotte en Charles Cooper (beiden MFK), waarbij de verdenking was dat zij Statenlid Yaël Plet (MAN) wilden bewegen om tegen betaling van een groot geldbedrag de steun aan de regering Hensley Koeiman (MAN) op te zeggen.Plet deed hier op 18 februari 2017 aangifte van bij de Landsrecherche en op basis daarvan gelaste de procureur-generaal (PG) een strafrechtelijk onderzoek.OM: ,,Het onderzoek heeft langer geduurd dan de bedoeling was, omdat met name het uitlezen van digitale gegevens lange tijd in beslag heeft genomen. In het onderzoek is vastgesteld dat er voldoende reden was voor verdenking en voor de inzet van dwangmiddelen, zoals de op 5 april 2017 uitgevoerde huiszoekingen. Het onderzoek heeft evenwel onvoldoende bewijs opgeleverd dat (uitlokking) poging omkoping heeft plaats gevonden als beweerd in de aangifte. Om die reden heeft de procureur-generaal de zaken op 26 april 2018 geseponeerd. De verdachten en hun advocaten alsmede de aangever zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).