Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Onderzoeksschip RV Pelagia vertrekt vandaag uit de haven van Willemstad om voor anderhalve maand onderzoek te doen naar klimaatverandering in de Caribische Zee.


nicoIn de omgeving van Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius onderzoeken mariene biologen koralen en blauwalgen, nutriënten in oceaanstromingen en het rijke ecosysteem op de flanken van de zeeberg bij Saba.
De Nico-expeditie (Netherlands Initiative Changing Oceans) is een wetenschappelijke vaartocht waaraan 100 onderzoekers van 20 organisaties deelnemen. Uniek aan de expeditie is het multidisciplinaire karakter. Er varen geologen, zeebiologen, ecologen en oceanografen mee die onder meer onderzoeksvragen hebben opgepakt uit de Oceanennotitie die de Rijksministerraad vorig jaar heeft goedgekeurd.
Vanaf de Curaçaose haven vaart het schip richting Bonaire waar wordt gekeken naar blauwalgen op 50 tot 90 meter diepte. Deze blauwalgen hebben mogelijk een negatief effect op ondiepere koraalriffen en daarnaast zijn wetenschappers geïnteresseerd in de gifstoffen die deze bacteriën kunnen produceren die schadelijk zijn voor vissen. Verder zal er onderzoek gedaan worden naar het functioneren van deze blauwwieren overdag en ’s nachts en naar welke bronnen van stikstof zij gebruiken. Onderweg verrichten de onderzoekers ook allerlei reguliere metingen omdat omgevingsinvloeden zoals temperatuur, zoutgehalte en concentraties van voedingsstoffen waarschijnlijk zijn veranderd als gevolg van vervuiling, overbevissing en klimaatverandering.
Tussen Aruba en Sint Maarten gaan oceanografen op zoek naar oceaanstromingen. Dit zijn belangrijke transportsystemen die voedingsstoffen van a naar b brengen. Satellieten geven informatie over de locatie en grootte van deze ‘oceaanwervels’ maar niet over hun eigenschappen onder het wateroppervlak. Kennis over deze wervels is van groot belang om de effecten op het lokale klimaat en het ecosysteem te begrijpen, zo stellen de onderzoekers.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).