Van onze correspondent
Den Haag - Sint Maartenaren die na orkaan Irma naar Nederland zijn gereisd hoeven voor onderdak en inkomen niet op de Nederlandse overheid te rekenen.

evacuatiesDat schrijft minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op vragen van de Tweede Kamer hoe de opvang van 'orkaanvluchtelingen' is geregeld. Aanleiding voor die vragen zijn de berichten dat enkele tientallen Sint Maartenaren tevergeefs hebben geprobeerd zich in te schrijven bij een gemeente.
,,De hulpverlening van Nederland aan Sint Maarten is gericht op het eiland zelf. Indien een inwoner van Sint Maarten er voor kiest om toch te vertrekken naar Nederland, of in Nederland te blijven, dan betekent deze keuze onder meer dat hij zelf verantwoordelijk is om in Nederland in zijn levensonderhoud en onderdak te voorzien", schrijft de bewindsvrouw.
,,Na orkaan Irma hebben zich inwoners van Sint Maarten gemeld bij gemeenten in Nederland met vragen of een verzoek om hulp, zoals onderdak. De groep waar het om gaat, betreft enkele tientallen personen, die halsoverkop en zonder voorbereiding direct na de orkaan het eiland hebben verlaten en niet (langer) bij vrienden of familie terecht kunnen. Ook was er in enkele gevallen sprake van acute medische nood, waardoor Sint Maartenaren met speciale vluchten het eiland hebben verlaten en in Nederland terecht zijn gekomen."
Ollongren wijst erop dat voor deze groep het uitgangspunt van zelfredzaamheid geldt zoals voor alle burgers het geval is. ,,Inwoners van Sint Maarten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor levensonderhoud en onderdak. Wanneer zij verzoeken om onderdak, en financiële of andersoortige ondersteuning dienen gemeenten dit te beoordelen op grond van de geldende wet- en regelgeving. Een aantal gemeenten waar inwoners uit Sint Maarten zich meldden die niet zelf of via familie en/of vrienden in huisvesting konden voorzien, heeft deze mensen opgevangen en onderdak geboden in noodopvangvoorzieningen. Over deze beperkte groep inwoners uit Sint Maarten is vanuit mijn ministerie nauw contact met de betreffende gemeenten. In onderling overleg is tot een werkwijze gekomen die zich richt op een individuele benadering. Hierbij wordt in gesprek tussen de gemeente en betrokkenen geïnventariseerd wat de persoonlijke situatie is om vervolgens te kunnen voorzien in maatwerkoplossingen.”
De minister erkent dat inwoners van Sint Maarten met een Nederlands paspoort als Nederlandse staatsburgers zonder restricties in Europees Nederland mogen verblijven en zich er mogen vestigen. Echter: ,,Wanneer een inwoner van Sint Maarten ingezetene van Nederland wordt, zijn de reguliere rechten en plichten die daarmee samenhangen van toepassing, zoals die voor alle Nederlanders gelden. Dat betekent ook dat gewenste voorzieningen, zoals huisvesting, niet per direct beschikbaar zijn."


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).