‘Sehos misbruikte opstelling Inspectie’
Van en onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft van de Inspectie voor de Volksgezondheid een dwangsom van 20.000 opgelegd gekregen voor iedere week dat de zorginstelling vanaf vrijdag 10 november in gebreke blijft om aan twee vereiste voorwaarden te voldoen.

huurman
De inspectie eist dat de Raad van Bestuur inzage geeft in de voorwaarden voor de overeenkomst met een chirurg die eerder de toegang tot het ziekenhuis was ontzegd. (chirurg Berry, red.). De andere voorwaarde is dat zolang de details van de overeenkomst met deze chirurg niet aan de inspectie zijn overgelegd, de arbeidsovereenkomst met hem wordt opgeschort. Aldus inspecteur-generaal Jan Huurman in gesprek met deze krant.
,,De inspectie kiest nu voor zwaar geschut, nadat er aan het begin van dit jaar nog sprake was van een soepele opstelling naar de zorginstelling toe. Het is een publiek geheim dat er dit jaar externe audits zijn gedaan naar het functioneren van twee chirurgen die ik niet bij naam noem. (Berry en Fa Si Oen, red.). Inspecteur Gersji Pereira heeft het Sehos de kans gegeven om strikte voorwaarden te formuleren voor de toelating van hen. Een van hen is nu in dienst van het ziekenhuis getreden. Het Sehos heeft misbruik gemaakt van de kans die het eerder dit jaar van de inspecteur heeft gekregen. Toen hadden er zwaardere maatregelen getroffen kunnen worden. Er is ruimte gecreëerd om de zaak op te lossen, Sehos heeft naar mijn mening daar misbruik van gemaakt, daarom treden wij nu streng op.”
Volgens Huurman heeft de inspectie tot nu toe geen officiële reactie van het ziekenhuis gekregen. ,,Het ziekenhuis hult zich in zwijgen. Er is officieel nog niet gereageerd op de eerste en de tweede aanwijzing. (De Raad van Toezicht heeft in de eerste helft van oktober dit jaar een aanwijzing gehad. De inspectie eiste in het kader van de verbetering van de zorg dat er binnen een maand een nieuwe, ervaren ziekenhuisbestuurder wordt aangesteld die voldoet aan de voorwaarden zoals die door de inspectie zijn opgesteld, red.).
Huurman staat desgevraagd even stil bij de drie scenario’s die er mogelijk zijn na de tweede aanwijzing. ,,Sehos voldoet aan de voorwaarden, in dat geval is de dwangsom van de baan. Het kan zijn dat de zorginstelling via een kort geding probeert om de opgelegde maatregel te toetsen, die ruimte is er. Een ander niet onwaarschijnlijk scenario is dat er vanuit de politiek wordt gelobbyd om de dwangsom van tafel te krijgen. De minister van Gezondheid (Suzy Camelia-Römer van PIN, red.) is mijn baas. Als zij zou oordelen dat de inspecteur onverantwoord handelde, dan zou ik diep moeten nadenken en een goede advocaat in de arm moeten nemen. In zo’n geval zou zij dan de facto vinden dat ik mijn werk niet goed doe. Maar ik heb geen enkele aanwijzing dat zij niet achter mij staat.”
Voorzitter Anthon Casperson van de Raad van Bestuur laat desgevraagd in een reactie weten dat Sehos niet reageert op de zaken van de inspectie als daarbij mensen van de zorginstelling bij betrokken zijn.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).