Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministerraad gaat er niet mee akkoord de ontwikkeling van de LNG-terminal (‘liquefied natural gas’) bij Bullenbaai over te dragen aan Guangdong Zhenrong Energy (GZE). Eerder was GZE-dochter Titan via een aanbesteding aangewezen als ‘preferred bidder’.


Nederland GZE IslaDat heeft het kabinet-Rhuggenaath tijdens een vergadering afgelopen woensdag besloten, aldus een persverklaring van de regering. Het zogenoemde Multidisciplinair Projectteam (MDPT) heeft de opdracht gekregen te beginnen met een back-upplan voor het geval Curaçao niet verder komt met het Chinese GZE, omdat laatstgenoemde niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.
In dat plan moet een alternatief worden opgenomen voor alle mogelijke scenario’s voor zowel de modernisering van de bestaande Isla-raffinaderij, inclusief nieuwbouw te Bullenbaai, als de constructie van de LNG-terminal op die plaats.
Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) heeft de opdracht gekregen Titan Petrochemicals op de hoogte te stellen van het regeringsbesluit. Ook om bij Titan te informeren of het bedrijf door wil/kan gaan met het project en of het de vereiste geldmiddelen en technische kennis heeft om de LNG-terminal - ten behoeve van een schonere brandstof voor de raffinaderij - van de grond te krijgen.
In de vergadering heeft de ministerraad het belang onderstreept van een ‘due diligence’ van zowel GZE als de strategische partners. ,,Het moet duidelijk zijn of GZE over de voldoende fondsen en technische capaciteit beschikt om onze raffinaderij te exploiteren”, aldus het communiqué.
Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) mag van zijn collegaministers doorgaan met de onderhandelingen met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA. Daarbij is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat de rol is van PdVSA in het kader van de Heads of Agreement die GZE met Curaçao heeft getekend. ,,De samenwerking met PdVSA is ook belangrijk in verband met de informatie in het kader van de modernisering van onze raffinaderij en een soepele overgang voor de toekomstige exploitant.”
De regering wacht een SOAB-rapport over het MDPT af om te komen met voorstellen voor de structuur van dit team. In de verklaring stelt de regering dat haar uitgangspunt is dat ‘onze raffinaderij’ ook na 2019 geopend moet blijven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).