Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - Alleen het Koninkrijk der Nederlanden - niet de landen en gebieden in het Koninkrijk - is een rechtspersoon in het internationaal recht.

uitstoot,,Het Koninkrijk is eindverantwoordelijk voor bescherming van de rechten van de bevolking van Curaçao”, stelt Lindsay van den Bergh, die met haar proefschrift aantoont dat de Curaçaose gemeenschap met succes een klacht zou kunnen indienen bij de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens.
‘Industriële vervuiling en mensenrechten: een casestudie naar Curaçao en de Isla-raffinaderij’, zo luidt de titel van de thesis van Lindsay van den Bergh, rechtenstudent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op basis van haar proefschrift schreef zij een artikel voor het Caribisch Juristenblad, waarvan de laatste editie pas is verschenen. Van den Bergh wijst op de noodzaak van een grotere en meer effectieve rol van het Koninkrijk bij de bescherming van de rechten van inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk.
,,Hoewel de meeste entiteiten voor de bescherming van universele mensenrechten, inclusief de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens (ECRM), niet specifiek het recht op schone lucht erkennen, is het belangrijkste argument voor klachten over de schending van rechten, dat er bepaalde mensenrechten zijn waaraan de bescherming tegen schade die wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren inherent is”, zo staat in het artikel van Van den Bergh in het Caribisch Juristenblad. Dit artikel gaat over de mate waarin de door het ECRM gegarandeerde rechten kunnen worden geïnterpreteerd als garantie voor de bescherming tegen milieuvervuiling. Tevens gaat het over de vraag of de nalatigheid van de regering van Curacao om op te treden tegen milieuvervuiling juridisch gezien voldoende reden is om deze kwestie voor het Europese Hof te brengen. ,,De Isla-raffinaderij is niet de enige grote vervuiler op het eiland”, zegt Van den Bergh. ,,Het staat buiten kijf dat andere bedrijven, in het bijzonder de BOO-centrale, bijdragen aan de vervuiling van Curaçao. Dit artikel gaat evenwel specifiek over de olieraffinaderij.”
Het mag duidelijk zijn, zo benadrukt ze, dat wij niet volop de vruchten kunnen plukken van onze mensenrechten als wij ons milieu niet beschermen en de natuur niet in stand houden. ,,De landen en gebieden in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van beleid en de naleving van internationale verplichtingen. Maar onder internationaal recht is uiteindelijk het Koninkrijk der Nederlanden als rechtspersoon aansprakelijk voor schending van internationale afspraken en verdragen.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).