Van onze correspondent
Willemstad/Oranjestad - Sint Eustatius houdt zich niet aan het voorafgaand toezicht (VT) op de begroting 2017. Dit toezicht werd op 14 augustus ingesteld, tegelijk met de goedkeuring van de begroting.

statiaSinds die datum moet het eiland voor elke uitgave boven de duizend dollar vooraf toestemming vragen aan het College financieel toezicht (Cft). Kleinere uitgaven worden achteraf getoetst.
Op 28 september heeft het Cft de procedure rond het toezicht naar het Bestuurscollege (BC) gestuurd. Elke voorgenomen betalingsverplichting moet via een zogenoemd VT-formulier aan het Cft worden voorgelegd. ,,Het Cft constateert dat tot heden (23 oktober, red.) nog geen voorstel of borderel (betalingsoverzicht, red.) inclusief het VT-formulier met bijbehorende bewijsstukken ter goedkeuring door het Cft is ontvangen”, schrijft Cft-voorzitter Raymond Gradus op strenge toon aan het BC.
Dat er in de afgelopen periode geen uitgaven zijn gedaan, kan niet kloppen: ,,In de periode dat het VT van toepassing is, zijn tenminste salarissen uitbetaald. Ook verbaast het ons dat tot nu toe geen verzoeken zijn ingediend voor het aangaan van verplichtingen.” Het Cft wil voor eind oktober een aantal stukken ontvangen, waaronder BC-besluiten die financiële consequenties (kunnen) hebben, conceptbesluiten, voorstellen/borderellen voor te accorderen verplichtingen, een uitdraai van alle betalingen en accordering voor het kunnen inkijken van de administratiesoftware.
,,Het is ook in het belang van het Openbaar Lichaam dat wij op korte termijn over de benodigde informatie kunnen beschikken”, aldus het Cft. De toezichthouders toetsen of de voorgenomen uitgaven passen binnen de goedgekeurde begroting 2017 en ook of bestaande verplichtingen (zoals salarissen) niet leiden tot een budgetoverschrijding.
Het BC moet bij elke uitgave een financiële dekking leveren. Als er geen dekking in de begroting is, moet die worden gewijzigd. Het Cft toetst niet de rechtmatigheid van uitgaven. Volgens de procedure stuurt het Cft elke maand een overzicht met de belangrijkste bevindingen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Uit de brief van 23 oktober blijkt dat er sinds 14 augustus nog niets is gemeld over voorgenomen uitgaven en betalingsverplichtingen van Sint Eustatius.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).