Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Hoge Raad van Venezuela in Caracas heeft - naar nu pas blijkt - reeds in augustus van dit jaar het verzoek van Curaçao om oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) uit te leveren, gehonoreerd.

jamaloodin

Dat antwoorden de Venezolaanse autoriteiten op vragen van het Antilliaans Dagblad. Waarom sindsdien nog geen uitvoering is gegeven aan de uitlevering van Jamaloodin, die nog wel wordt vastgehouden in Venezuela, is onduidelijk.
Het uitleveringsbesluit van de Hoge Raad staat vast; Jamaloodin kan hier niet tegen in beroep treden, zo benadrukt een medewerker van de Hoge Raad. Immers, zo blijkt uit het vonnis van de ‘Tribunal Supremo de Justicia Venezuela’ van 4 augustus 2017: er kan uitvoering worden gegeven aan de zogeheten passieve uitlevering van George Ranjit Mohamed Jamaloodin. In het vonnis wordt gemeld dat hij over een Nederlands paspoort beschikt, maar ook de houder is van een identiteitsbewijs voor buitenlanders van de Bolivariaanse Republiek.
Jamaloodin, die van 2010 tot 2012 ten tijde van het kabinet-Schotte belast was met de portefeuille van Financiën, geldt onder andere als verdachte in de zaak Maximus, waarbij onderzoek wordt verricht naar de moord op PS-oprichter Helmin Wiels. Ook wordt hij in de zaak Germanium (ook wel Divi Divi genoemd) verdacht van het verduisteren van overheidssubsidiegelden en in de zaak Passaat (verwant aan de zaak Bientu waarin halfbroer Robbie dos Santos is veroordeeld voor het ontduiken van belasting) van het plegen van valsheid in geschrifte tijdens zijn ministerschap. In laatstgenoemde zaak zou hij een ministeriële beschikking met betrekking tot de invoering van de fiscale inkeerregeling hebben geantedateerd, hetgeen voor zijn broer, loterijbaas Dos Santos, nodig was om alsnog zo gunstig mogelijk af te rekenen over de ontdekte miljoenen aan ontdoken belastingen. Jamaloodin werd hiervoor in augustus 2012, toen hij nog bewindsman was, door justitie verhoord.
Het ooit prominente lid van MFK - de partij van de voor corruptie veroordeelde Gerrit Schotte - vluchtte vorig jaar onder het mom van een ‘medische behandeling’ naar Venezuela om te ontkomen aan de verdenkingen aan zijn adres en de mogelijk daaraan verbonden veroordelingen. Sindsdien is hij niet teruggekeerd naar Curaçao. In maart van dit jaar werd de oud-minister in Valencia op verzoek van justitie op Curaçao wegens ‘gepleegde ambtsdelicten’ aangehouden om te worden uitgeleverd. Jamaloodin werd naar Caracas afgevoerd waar hij begin mei werd voorgeleid aan het Hooggerechtshof, dat besloot dat Jamaloodin in voorarrest moest blijven. De oud-bewindsman werd teruggestuurd naar Valencia, waar hij sindsdien door Interpol wordt vastgehouden. Op 3 juli van dit jaar behandelde het Hooggerechtshof uiteindelijk het uitleveringsverzoek van de Curaçaose autoriteiten. Vervolgens werd hier zoals gemeld op 4 augustus mee ingestemd. Jamaloodin wacht ondertussen in Valencia op zijn uitlevering aan Curaçao, waar hij terecht moet staan voor zijn betrokkenheid bij de drie genoemde zaken.
De oud-Financiënminister wordt vertegenwoordigd door raadsman Everett Wilsoe. Laatstgenoemde laat desgevraagd weten ‘geen nieuws te hebben over de uitlevering van zijn cliënt’. Het Openbaar Ministerie geeft aan in dit stadium geen commentaar te kunnen leveren over de zaak, maar ‘nog wel een persbericht te zullen sturen’.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).