Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - De Statiaanse politicus Clyde van Putten heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor zijn verklaringen van vorige week waarin hij stelde dat in het geval Nederland militairen naar het eiland zou sturen deze gedood en verbrand zullen worden.

puttenDeze verklaringen zijn volgens hem geheel uit hun context gehaald.
Van Putten heeft zijn excuses tijdens een verklaring bij PJB50 Radio Statia gedaan. ,,Ik zeg opnieuw dat deze verklaringen onterecht waren. Het is niet iets dat wij als volk in onze samenleving tolereren. En ik wil opnieuw mijn excuses aanbieden aan alle mensen thuis en in het buitenland die diep zijn gekwetst en aangeslagen door de verklaring die ik heb afgelegd.”
Bij de radio had de bestuurder het ook over de aangifte van de demissionaire minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
,,Medeburgers, wij hebben kennis genomen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangifte heeft gedaan bij de procureur-generaal.” Van Putten verklaarde dat als het tot een rechtszaak komt hij voor de rechter zal verschijnen om zijn verhaal te doen. Ook zei hij voorbereid te zijn om de consequenties van de verklaringen te accepteren, ongeacht wat deze inhouden.
Eerder stelde de politicus dat zijn verklaringen de afgelopen dagen uit de context zijn gehaald. ,,De afgelopen dagen is het duidelijk geworden dat zonder dat er naar de hele context van de presentatie is geluisterd, zij die politieke en kwade bedoelingen hebben, onderdelen van de opname hebben genomen en in het bijzonder de delen over het doden en het verbranden.” De bedoeling van deze mensen was volgens Van Putten ‘om de feiten te verdraaien en mijn persoon in een kwaad daglicht te stellen’.
Vorige week was Van Putten op 9 oktober een van de sprekers bij het congres van de pressiegroep Kòrsou Fuerte i Outónomo. Het congres werd gehouden naar aanleiding van het zevenjarig bestaan van het autonoom land Curaçao. ,,In die context heb ik verwezen naar een aantal gebeurtenissen die niet bevorderlijk zijn voor een gezonde en stralender toekomst voor Sint Eustatius. Tijdens die presentatie zijn de woorden ‘doden’ en ‘verbranden’ gevallen. En ik wil op dit punt nu aanvoeren dat het op dat moment niet mijn bedoeling was om op te hitsen tot enige vorm van geweld of haat zoals dat nu geïnsinueerd wordt.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).