Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao kan inhoud geven aan haar autonome status door inclusief te zijn en de actieve deelname te zoeken van al haar bewoners. Dat vindt premier Eugene Rhuggenaath (PAR), zoals verwoord tijdens zijn betoog ter ere van de zevenjarige viering van de autonome status van Curaçao op 10 oktober.


Autonomie inclusie OVERLEES,,Als autonoom land is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle burgers die deel uitmaken van de Curaçaose familie, kansen krijgen en actief deelnemen aan de samenleving”, aldus de minister-president. ,,Denk hierbij aan de jongere, de werknemer, de ouder, de docent, de ondernemer en de politicus. Samen als één natie kunnen we de koers bepalen van onze ontwikkeling en daarom is de bijdrage van iedere persoon en iedere groep belangrijk bij de constructie van ons land, steen voor steen. Dit houdt ook de personen in die geloven in een onafhankelijk land.” Want, zo meent Rhuggenaath, ‘een inclusieve samenleving staat open voor verschillende interesses en zelfs tegengestelde gedachten, en probeert een balans te vinden op basis van het win-win-principe’. ,,Wanneer we toestaan dat meningsverschillen ons in een greep van conflict en wantrouwen houden, staan we onszelf in de weg. We verstoren dan onze eigen autonomie en ontwikkeling.”
Tijdens zijn toespraak bracht de Curaçaose premier meerdere malen naar voren dat de regering niet alleen voor de gewenste ontwikkeling kan zorgen, maar dat dit enkel kan gebeuren door betrokkenheid van de gehele gemeenschap. ,,Als autonoom land is het aan ons te bepalen welke richting wij uit willen. Dit doen we door verantwoordelijkheid te nemen. Dat moet zeker op momenten als dit, waar we in een situatie verkeren waarbij we met grote uitdagingen worden geconfronteerd, zoals de ‘perfect storm’ van een gestagneerde economie, werkloosheid en een gebrek aan inkomsten om de nodige investeringen te doen, hetgeen weer resulteert in een onzekere sociale situatie en een gebrek aan veiligheid.”
,,Autonomie betekent dat wanneer wij struikelen, wankelen en vallen, we in eerste instantie moeten kunnen rekenen op onszelf om weer op te staan, het stof af te kloppen en weer verder gaan.” Daarom is Rhuggenaath er ook van overtuigd dat onze autonomie ook afhankelijk is van onze eigen moed en ambitie. ,,Ik herhaal: wij dragen onze autonomie. De inhoud van onze autonomie hebben we in eigen handen”, aldus de premier. ,,We zijn autonoom om bijvoorbeeld een formatiesysteem te realiseren om ons voor te bereiden op de 21e eeuw. We zijn ook autonoom om een samenleving te vormen waarin de bewoners nog met elkaar meeleven, een hand uitreiken om elkaar te helpen en samenwerken om onze potentieel te realiseren. We zijn autonoom om onze duurzame ontwikkeling te stimuleren, om banen te creëren en kansen voor alle families, vooral voor toekomstige generaties.”
De minister-president deed tijdens zijn toespraak een beroep op alle sectoren binnen de gemeenschap; het vakbondswezen, de handel, ngo’s, kerken, wetenschappers, sporters, de pers en alle politici: ,,Laten we inhoud geven aan onze autonomie door voorop te lopen en ambitie te tonen om vooruitgang te tonen voor onze gemeenschap.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).