Met reeks projecten investering van 150 miljoen gemoeid
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat Aqualectra de afgelopen jaren zowel de operations als vooral de financiën op orde heeft gekregen, met weer positieve resultaten nodig om te investeren, bereidt het nutsbedrijf zich voor op een grote transitie met een prijskaartje van ruim 150 miljoen gulden.

aqualectra
Informatie waarover het AntilliaansDagblad beschikt geeft aan dat het de komende periode gaat om nieuwe huisvesting (waardoor de locaties Rif en Mundo Nobo langs de zuidkust beschikbaar komen voor eilandelijke ontwikkelingsprojecten); uitbreiding van de dieselcentrale aan de Dokweg; een nieuw geïntegreerd automatiseringssysteem; de aanleg van een zonnepanelenpark; en grootschalige voortzetting en vervanging van de waterleidinginfrastructuur.
Het is de verwachting dat de directie hier binnenkort mee naar buiten komt en mededelingen over doet. De technische ‘turnaround’ van afgelopen jaren omvatte een nieuwe productiemix, waarbij de productie op Mundo Nobo is afgebouwd, een nieuwe dieselplant op de Dokweg is gebouwd en in bedrijf genomen en de windmolenparken Tera Kòrá en Playa Kanoa deel uitmaken van de energiebronnen. Met de recente uitbreiding van het park te Tera Kòrá behoort Aqualectra nu tot de top van landen in de wereld als het gaat om het aandeel alternatieve en duurzame energie. In de voorbije periode werd ook de productiecapaciteit van water zowel te Santa Barbara als op Mundo Nobo opgeschroefd.
Deze noodzakelijke maar kapitaalintensieve technische investeringen waren mogelijk dankzij de financiële omschakeling van de onderneming, waar de overheid aandeelhouder van is. Nadat in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2103 - veelal door rechtstreeks politieke inmenging door het kabinet-Schotte (2010-2012) bijna 240 miljoen gulden aan verlies moest worden geïncasseerd, is de nodige vooruitgang geboekt. Ten eerste is de achterstand in financiële rapportage ingehaald en daarnaast werd in 2014 na jaren voor het eerst winst geboekt.
Die winst en de daaropvolgende geboekte winsten van respectievelijk 67 en 49 miljoen over 2015 en 2016 dienen om de investeringen te kunnen financieren alsook de negatieve resultaten van de eerdere jaren in te halen. De bekroning van deze financiële omschakeling was het behalen van de gunstige financial rating door de internationale kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P). Dit vormt weer de voorwaarde die het mogelijk maakt om de aanstaande ‘transitie’, waarmee het nutsbedrijf zich klaarmaakt voor de toekomst, mogelijk te maken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).