Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - Irma en de naweeën van deze zeer destructieve orkaan kunnen weleens aanzienlijke gevolgen hebben voor het financiële stelsel. Van Sint Maarten, maar ook van Curaçao, die samen een monetaire unie vormen.

irmaschade1

Als de schade op Sint Maarten - volgens internationale bronnen voorlopig geschat op 2,5 miljard dollar (Wikipedia) - de financiële macht van de verzekeraars (en hun herverzekeringen) ver te boven gaat en ook de bancaire sector de effecten maar nauwelijks kunnen behappen, omdat onderpandwaarde verloren gaat en verstrekte bankkredieten niet afbetaald kunnen worden, dan kan het bij bepaalde scenario’s nodig zijn grootschalige herkapitalisatie en/of overname door de overheid te moeten overwegen. Met mogelijke gevolgen voor de financiële autonomie.

Dat stellen deskundigen op verzoek van het Antilliaans Dagblad in een impactanalyse na de passage van orkaan Irma. Uit hun woorden valt op te maken dat zij zich ernstig zorgen maken. De experts, die hun strepen in het verleden hebben verdiend, wensen niet met naam in de krant te worden genoemd.

,,Gelukkig heeft Irma niet voor veel menselijke slachtoffers gezorgd, voor zover bekend dan, maar het ziet er naar uit dat de materiële, financiële, sociale en politieke gevolgen van deze orkaan verreikend en zeer complex kunnen zijn.” Zij wijzen er tevens op dat nagenoeg alle op Sint Maarten actieve verzekeraars en banken dochterondernemingen zijn van financiële instellingen met hoofdkantoor op Curaçao.

De omvang van de portefeuille van verzekerde objecten op Sint Maarten wordt geschat op 6,5 miljard gulden en overstijgt de Landsbegroting vele malen (de gewone dienst en kapitaaldienst van Sint Maarten samen zijn amper 0,5 miljard). ,,Bepaald moet worden wat de mate van de ernst van de ramp is. Het lijkt erop dat deze varieert van ten minste matig (‘moderate’) tot mogelijk zelfs ernstig (‘severe’).”

De eerste stap bij de impactanalyse is om onderscheid te maken tussen micro (op bedrijfsniveau) en macro (de economie als geheel). Op microniveau is het van belang na te gaan of de betrokken onderneming - de verzekeraar of de bank - een goed voorbereid en uitgetest ‘Business Continuity Plan’ heeft, vooral gericht op de operationele risico’s voor de voortgang van de business, ook na een catastrofe.

,,Ervan uitgaande dat de banken en verzekeringsmaatschappijen die onder toezicht van de Centrale Bank CBCS staan volledig compliant zijn, mag er op worden gerekend dat alle verzekeraars en banken voorbereid waren voor deze orkaan. Dat wil zeggen wat betreft hun IT, betalingssysteem, administratie et cetera.”

Dan volgt de vraag of de betrokken instelling voldoende financieel gezond - solvabel - is om de effecten van de orkaan op te vangen. In het geval van verzekeringsmaatschappijen is het issue: wat is de waarde van de verzekerde objecten (de verzekerde portefeuille) en wat is de geschatte zogeheten ‘Estimated Catastrophe Loss’ (ECL). Dit laatste betreft het eigen verwachte verlies, is er dekking van een herverzekering en zo ja voor hoeveel?

Voor meer informatie over ‘Estimated Catastrophe Loss’ van 730 mln. zie:

http://antilliaansdagblad.com/abonnees/abonneren-op-ad-online


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).