Van onze correspondent
Den Haag - ,,Wij laten Sint Maarten niet in de steek. We zijn bereid alles te doen wat in ons vermogen ligt om te helpen. Alle hulp die we kunnen bieden zullen we bieden”, aldus minister-president Mark Rutte gisteren na afloop van een tweede crisisoverleg met de direct-betrokken bewindslieden onder wie minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

rutteplasterk
De premier benadrukte dat het ten aanzien van de Nederlandse bereidheid om hulp te verlenen niet uitmaakt dat Sint Maarten een autonoom land is en niet, zoals Sint Eustatius en Saba, deel is van het Nederlandse staatsbestel. ,,Natuurlijk moeten we de staatkundige verhoudingen in acht nemen, maar dat mag de hulpverlening nooit in de weg staan. Het gaat om onze koninkrijksgenoten. En als Nederlandse regering nemen wij onze verantwoordelijkheid als partner in het Koninkrijk.”
Feit is wel dat Nederland niet zonder hulpverzoek van de Sint Maartense regering kan handelen. Plasterk erkent echter dat het kabinet-Marlin onder de huidige omstandigheden - onder meer vanwege de gebrekkige communicatiemogelijkheden - nauwelijks functioneert. Hij heeft donderdag in een telefonisch overleg met premier William Marlin en gouverneur Eugene Holiday aangeboden ‘bestuurlijke bijstand’ te verlenen. Ook is aangeboden om extra manschappen en hulpgoederen - zoals tenten, dekzeilen, bouwmaterialen, hygiënekits en medicijnen - te sturen.
Gisteren heeft Plasterk opnieuw met Marlin gesproken. Bij die gelegenheid heeft de premier zijn verzoek om hulp verlengd. De hulpvraag zal de komende dagen worden geconcretiseerd. Naast het voorzien in eerste levensbehoeften van de bevolking wordt prioriteit gegeven aan het herstel van vitale voorzieningen. Ook daarvoor worden specialisten van Defensie ingezet.
Geld is geen probleem, aldus minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. ,,Als er hulp nodig is moet die er gewoon komen. Het organiseren van de hulp is het grootste knelpunt en zeker niet het geld.” De bewindsman voegde eraan toe dat Sint Maarten een klein eiland is met een beperkte bevolking en dat Nederland op dit moment geen financiële problemen kent.
Rutte verwerpt de kritiek die hier en daar in Nederland doorklinkt dat er onvoldoende voorbereidingen zouden zijn getroffen en de hulpverlening te traag op gang is gekomen. Hij wees erop dat Sint Maarten ruime ervaring heeft met zich te beschermen tegen orkanen, maar dat tegen een orkaan met de epische omvang van Irma weinig uit te richten valt. ,,Als de luchthaven en de haven verwoest zijn sta je voor een onmogelijke situatie. De ontoegankelijkheid van het eiland bemoeilijkt de hulpverlening ernstig, maar wij doen alles wat in ons vermogen ligt.”
Over hulp bij de wederopbouw wil Rutte het nu nog niet hebben. ,,De bewoners zijn verstoken van eerste levensbehoeften. Mensen zijn ontredderd. Voedsel, water en veiligheid zijn de eerste prioriteiten.”
De KLM stuurt vandaag een vrachtvliegtuig met 60 ton hulpgoederen van het Rode Kruis naar Curaçao. Het gaat om dekzeilen, generatoren, jerrycans en zonnepanelen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).