Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad/Philipsburg – De vordering van Robbie dos Santos namens Smart Play om UTS te dwingen de sms-loterij weer via haar net aan te bieden, is gisteren door het Gerecht afgewezen.


utsMiddels een kort geding vorderde Smart Play dat UTS de samenwerking weer moest hervatten. Het betreft de sms-loterij op Sint Maarten. UTS had de samenwerking in augustus van dit jaar stopgezet. Het telecommunicatiebedrijf wilde de samenwerking enkel onder nieuwe voorwaarden voortzetten; voorwaarden waar Smart Play volgens UTS niet aan heeft voldaan. Een van deze voorwaarden was het door Smart Play beschikken over een vergunning die het houden van sms-loterijen expliciet toestaat.
De rechter oordeelt in het vonnis dat het voor de hand had gelegen als Smart Play bij de autoriteiten van Sint Maarten een vergunning zou hebben aangevraagd waarin expliciet staat dat zij sms-loterijen mocht houden of dat zij een verklaring van die autoriteiten zou hebben gekregen dat de huidige vergunning ook het houden van sms-loterijen dekt. Smart Play heeft dergelijke stukken niet.
Er is volgens de rechter onvoldoende basis voor de conclusie dat UTS verplicht is de samenwerking met Smart Play voort te zetten. ,,UTS c.s. hebben zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat er nog teveel onzekerheid resteert omtrent de reikwijdte van de aan Smart Play verleende vergunning om te kunnen aannemen dat Smart Play ook aan de derde voorwaarde heeft voldaan. De vordering zal dus worden afgewezen.” Smart Play is verder veroordeeld in de proceskosten van UTS, tot op heden begroot op 1.500 gulden.
Ondertussen heeft Digicel de sms-loterij overgenomen en biedt deze nu aan op haar netwerk.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).