Van een onzer verslaggevers 

Willemstad/Philipsburg – Sint Maarten was in de woorden van premier William Marlin gisteravond ‘slechts enkele uren verwijderd van een mogelijke direct hit van een zeer zware orkaan’.

irmaIn een nationale toespraak, nog maar uren voor orkaan Irma van de categorie 5 Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius - de SSS-eilanden - zou passeren, richtte Marlin zich tot de bevolking van Sint Maarten. ,,Al onze aandacht dient nu uit te gaan naar het behoud van onze levens en, voor zover mogelijk, het veiligstellen van onze bezittingen.” De Sint Maartense premier riep op tot saamhorigheid voor het vinden van een veilige schuilplek voor allen die hun leven niet zeker denken te zijn. ,,Wie een veilig heenkomen kan bieden, nodig anderen uit om samen met u de orkaan te doorstaan. Nu meer dan ooit moeten we laten zien dat wij echt onze broeders hoeder zijn.”
De premier heeft met het oog op de komst van Irma een avondklok ingesteld. Wie zich niet daaraan houdt, riskeert een boete van circa 1.000 dollar per persoon. De avondklok is gisteren om 20.00 uur ingegaan.
Ook gouverneur Eugene Holiday sprak gisteren de bevolking van Sint Maarten toe. ,,Sint Maartenaren, terwijl wij de komst van Irma afwachten, geloof ik dat ik uitdrukking geef aan het ‘wij-gevoel’ van het volk van Sint Maarten, wanneer ik verklaar dat wij de orkaan zullen trotseren. Ik zeg dit op grond van mijn vertrouwen in de onbegrensde kracht en veerkracht van ons volk, en dankzij de continue leiding van God de Almachtige.”
Holiday zei ervan overtuigd te zijn dat Sint Maarten net zoals dat in het verleden het geval was, de orkaan zal doorstaan. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij als volk, net zoals wij dat in het verleden hebben gedaan, zullen putten uit onze gezamenlijke kracht om deze orkaan te doorstaan. In diezelfde geest van kracht zal ik in gedachten en in gebed bij jullie zijn om te bidden voor jullie veiligheid en de veiligheid van de natie. Wees sterk, zorg dat u veilig bent en blijft en moge God Sint Maarten zegenen en onze kust beschermen.” Holiday stond even stil bij orkaan Louis van de categorie 4 die op 5 september 1995 - gisteren exact 22 jaar geleden - over het eiland raasde. ,,Vandaag 5 september is een datum die voor altijd in het geheugen van Sint Maartenaren gegrift staat door orkaan Louis uit 1995. En vandaag in 2017 zijn wij in afwachting van Irma.”
Irma wordt door de autoriteiten beschreven als een levensbedreigende orkaan. Bij orkanen van de categorie vijf kunnen de windsnelheden oplopen tot meer dan 250 kilometer per uur en kan de orkaan ook een verwoestend effect hebben. Volgens National Hurricane Center bewoog Irma zich gisteravond met 295 kilometer per uur recht op de SSS-eilanden af en nam het nog steeds in kracht toe. De politie van Sint Maarten sprak gisteren de hoop uit dat de bevolking de nodige maatregelen had genomen om de familie, eigendommen en huisdieren te beschermen. Mensen die in laaggelegen delen van het eiland wonen, werden opgeroepen naar een hoger deel te trekken en mensen die in een bouwvallig huis wonen kregen het advies bij vrienden te bivakkeren.
Ondertussen is hulp en bijstand al onderweg. Circa honderd Nederlandse militairen uit Aruba en 70 uit Curaçao zijn naar Saba, St. Eustatius en St. Maarten afgereisd in verband met orkaan Irma die naar verwachting vanochtend langs de SSS-eilanden zal trekken. Uit Aruba zijn maandag de Zr.Ms. Zeeland vertrokken en gisteren vanuit Curaçao de Zr.Ms. Pelikaan. Laatstgenoemde vervoert eenheden van de landmacht ‘compagnie in de west’ en van de Curaçaose militie. De militairen worden ingezet bij het inventariseren van de schade en het herstel van de infrastructuur. Aan boord van het schip is daarom dan ook vooral logistiek materiaal en bevoorrading.
De Zeeland is een patrouilleschip dat speciaal voor hulpoperaties is ontworpen. Het schip heeft een helikopter en twee snelle onderscheppingsvaartuigen aan boord waarmee de militairen aan land kunnen worden gebracht. Het schip heeft een opslagruimte voor containers met hulpgoederen en er is ook een kraan aan boord. Als het nodig is kunnen 100 evacués aan boord worden genomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).