Geen concrete aanwijzingen voor grote vluchtelingenstroom 

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Hoewel de zorgen op de eilanden over de toestroom van illegale Venezolaanse migranten met de dag groeit, is er volgens Nederland nog steeds sprake van een ‘beperkte illegale migratie’ naar het Koninkrijk.

kustwacht

Dat stellen de Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken Ronald Plasterk en Bert Koenders in een brief aan de Tweede Kamer. In de eerste zes maanden van 2017 heeft de kustwacht 122 migranten onderschept, zo meldt het tweetal. De ministers stellen dat de autoriteiten van de (ei)landen van het Koninkrijk zich zorgen maken over het aantal illegale Venezolanen op de eilanden. ,,Ook is binnen het Koninkrijk al geruime tijd nauw contact gericht op het ontwikkelen van een crisisplan mocht het toch tot een forse toename van migranten komen”, aldus Koenders en Plasterk. Daarbij wordt opgemerkt dat niet alle illegalen aankomen per boot. ,,Zoals eerder aangegeven betreft het grootste deel van het probleem de zogenaamde illegale ‘overstay’, waarbij men op legale wijze het land binnenkomt, maar vervolgens niet terugkeert aan het einde van het toegestane verblijf. De autoriteiten van Aruba en Curaçao trachten de komst van illegale immigranten te ontmoedigen via onder andere een geïntensiveerde inzet op opsporing, handhaving en uitzetting. Sinds 2016 heeft de kustwacht haar patrouilles geïntensiveerd.”De kustwacht beschikt over een walradarsysteem op de Benedenwindse Eilanden dat de inzet van de varende en vliegende eenheden ondersteunt, zo melden de ministers. Op het Reddings- en Coördinatiecentrum op marinebasis Parera wordt met gebruik hiervan toezicht gehouden op de wateren rond de eilanden en wordt hiermee een ‘significante bijdrage’ geleverd aan het detecteren van smokkelboten uit Venezuela. Op bijna wekelijkse basis maakt de kustwacht melding van illegale Venezolanen die op een boot onderweg naar Curaçao zijn aangehouden. Deze krant publiceerde gisteren nog over een bootje dat door de kustwacht werd aangehouden met aan boord 26 ongedocumenteerde Venezolanen. Hierover stellen Plasterk en Koenders: ,,Hoewel sprake is van een toename van het aantal aangehouden illegale immigranten ten opzichte van voorgaande jaren, zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen die duiden op een aanstaande grote vluchtelingenstroom.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).