Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De financiering van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) zal in de toekomst gebaseerd zijn op de zorgprogramma’s waarbij een gesloten financieringsmodel gehanteerd wordt.

hno De zorgprogramma’s HNO zijn gericht op het terugdringen van verpleegdagen volgens het principe ‘alleen klinisch wat klinisch moet, en opname niet langer dan medisch technisch noodzakelijk’. Dit antwoordt de regering op vragen van het College financieel toezicht (Cft) bij de suppletoire begroting 2017. Het Cft vroeg naar de beloofde update van de businesscase HNO, omdat het HNO-project een ‘aanzienlijke impact kan hebben op de begroting van het Land’. Cft wil ook inzicht krijgen in de uitputting van de verstrekte lening voor het HNO.De regering legt uit een nieuw computerprogramma ontwikkeld te hebben waarin ook de inkoop en efficiencymaatregelen meegenomen kunnen worden. Aan de opbrengstenkant zal er een budgetverhoging ingevoerd worden omdat onder andere de zorgvraag toeneemt en de prijzen stijgen. Tegelijkertijd worden er vernieuwingen doorgevoerd op het gebied van neurochirurgie en nierdialyse, zodat er kosten bespaard worden op medische uitzendingen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).