Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De politieke partij Pueblo Soberano heeft in een brief aan het Bestuurscollege van St Eustatius zich solidair verklaard met de strijd van het eiland voor volledig zelfbestuur.

statiaPS steunt ook de strijd voor gerechtigheid en gelijkheid die het eiland voert.In de brief schrijft de partij volledig begrip te hebben voor het besluit van St. Eustatius om unilateraal niet langer een BES-eiland te zijn, dat wil zeggen dat het eiland niet langer een bijzondere gemeente van Nederland wil zijn.Men zou verwachten dat St. Eustatius als een bijzondere gemeente van Nederland voordeel zou hebben bij een directe band met het land, maar het tegendeel lijkt waar te zijn, zo schrijf de PS-partijvoorzitter Rudley Eisden. De bewoners van de BES-eilanden worden niet hetzelfde behandeld als de inwoners van Nederland, daardoor kunnen zij als tweederangs- of derderangsburgers in het Koninkrijk beschouwd worden. De bestuurders van de eilanden hebben geen autonomie en moeten het autocratische leiderschap van de vertegenwoordigers van de Nederlandse regering maar voor lief nemen, aldus Eisden. De lokale bevolking is ontevreden over de huidige situatie. Het volk is ‘totaal gefrustreerd en leeft in extreme armoede terwijl het deel uitmaakt van de een van de rijkste landen in de wereld, namelijk Nederland’.Recent onderzoek naar het bestaansrecht van het Statuut als middel om volledig zelfbestuur voor de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen te garanderen heeft uitgewezen, dat er ernstige discrepanties zijn tussen de opstelling van de Nederlandse regering in vergelijking met de doelstellingen die de VN bij haar oprichting formuleerde. Nederland was verplicht om zelfbestuur van de eilanden te stimuleren, zonder inmenging van buitenaf, zo schrijft Eisden. Nederland moest ook politieke instituten ontwikkelen en zorgen dat de bewoners van de eilanden in sociaal en economisch opzicht erop vooruit zouden gaan. ,,Het is nu duidelijk dat de Nederlandse regering niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zoals die in de relevante resoluties van de VN sinds 1946 zijn geformuleerd.”De partijvoorzitter van PS schrijft dat het recente besluit van St. Eustatius misschien als buitengewoon stoer en moedig overkomt. Pueblo Soberano begrijpt de frustraties die het eiland sinds 10-10-‘10 heeft en de vernederingen die St. Eustatius heeft moeten verduren, zo schrijft de voorzitter. De partij verklaart tot slot dat zij aan de kant van St. Eustatius staat en haar streven naar volledig zelfbestuur, gerechtigheid en gelijkwaardigheid. Dit streven zal ertoe leiden dat de kwaliteit van leven van de bevolking verbeterd wordt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).