Van onze correspondent
Den Haag - Nederland had Curaçao nooit een lening moeten verstrekken voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Die stelling heeft het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) aan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd, als onderdeel van schriftelijke vragen waarin hij opheldering vraagt over dreigende exploitatietekorten.


vragen ziekenhuisAanleiding voor de vragen is een bericht in de Telegraaf waarin op basis van anonieme bronnen wordt gesuggereerd dat het project uitdraait op een financiële strop voor Nederland omdat het ziekenhuis niet kostendekkend te exploiteren zou zijn. Curaçao zou, zo redeneert de krant, daardoor de 450 miljoen die het tegen een zachte rente van Nederland heeft geleend, niet kunnen terugbetalen.
De VVD is (evenals de SP) altijd sceptisch geweest over de bereidheid van de Nederlandse regering het project te financieren. De twijfels richten zich vooral op het realiteitsgehalte van de 'businesscase'. Plasterk heeft op aangeven van de regering in Willemstad altijd volgehouden dat een sluitende exploitatie verzekerd zou zijn.
Bosman: ,,Staat u nog steeds achter uw antwoord: De bouw van het ziekenhuis is en blijft een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. Het is aan de regering van Curaçao om indien nodig (financiële) maatregelen te nemen ten aanzien van de bouw en het sluitend houden van de businesscase?"
Het VVD-Kamerlid wil daarom van de minister weten of Nederland een financieel risico loopt, onder welke voorwaarden de lening is verstrekt en wat de looptijd is. Ook wil Bosman inzage in de uitkomsten van een onderzoek dat PwC naar het project heeft gedaan en waarvan het rapport in bezit is van de Curaçaose regering.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).