Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens de eerste openbare Statenvergadering in de nieuwe zittingsperiode 2017-2021 hebben de parlementariërs van de verschillende partijen stilgestaan bij het belang van respect, beschaving en waardigheid in het parlement.


Respect en waardigheidDe kersverse voorzitter William Millerson (PAR) zei in zijn korte toespraak dat hij afgelopen woensdag bij de Statenvergadering aanwezig was. ,,Toen ik de vertrekkende Statenleden in het parlement hoorde spreken, heb ik daar een positief gevoel aan overgehouden. Er is gezegd dat de leden als collega’s, als broeders en zusters moeten samenwerken aan het welzijn van het land. Ik geloof dat wij als het hoogste orgaan van Curaçao positiviteit moet uitstralen. Dat er hier orde, beschaving en respect moeten zijn. Wij vertegenwoordigen het volk daarbuiten en moeten dat op een waardige manier doen”, aldus Millerson.
Fractieleider Ana Maria Pauletta (PAR) verklaarde dat de fractie zal bijdragen om het werk in de Staten meer diepgang te geven. ,,Ik hoop dat dit voor alle leden geldt die vandaag bij de gouverneur de eed hebben afgelegd. Wij hopen ook dat in deze vier jaar wij het Curaçaose volk kunnen laten zien dat het parlement invulling geeft aan de wens van het volk.” De fractieleider sprak de hoop uit dat het parlement een positief voorbeeld zal zijn voor de jeugd en de samenleving.
Suzy Camelia-Römer (PIN) begon haar toespraak met het citeren van de leus in het wapen van de Staten: Cum leges libertas, met de wet is er vrijheid. Zij feliciteerde het Curaçaose volk dat de constitutionele orde is hersteld. ,,Ik zeg dat de orde is hersteld omdat de geloofsbrieven zoals het hoort zijn behandeld. En wij zien vandaag twee bewindslieden die de eed hebben afgelegd om Statenlid te worden, dat is ook normaal binnen onze constitutionele orde. Ik hoop dat wij een eind kunnen maken aan discussies over hoofdstukken die niet kloppen. Laten wij vandaag in dezelfde rust die er gisteren heerste - ondanks onze meningsverschillen - een debat op niveau aangaan.”
Ook fractieleider Elsa Rozendal (MAN) riep de Statenleden op om een voorbeeld te zijn. ,,Laten wij aan de samenleving tonen dat wij de eenheid kunnen bevorderen in deze Statenzaal en dat wij debatten op niveau kunnen voeren. Dat wij ons werk als volksvertegenwoordigers op een waardige manier kunnen doen.”
Fractieleider Marlyn Moses (MP) riep de Statenleden op om het volk te respecteren. ,,Iedere dag dat wij naar het werk gaan, moeten wij eraan herinnerd worden dat wij voor het Curaçaose volk werken. Wij moeten ons Reglement van Orde en onze Staatsregeling gebruiken, deze respecteren en verstevigen daar waar er hiaten zijn, zodat wij ons werk kunnen doen voor de komende generaties.”
MFK-fractieleider Gerit Schotte sprak de hoop uit dat er in de komende 4 jaar een ander tijdperk aanbreekt. ,,Dat alle ‘loop holes’ die er in onze wetten en ons Reglement van Orde zijn, dit keer wel prioriteit krijgen.” Politiek leider Jaime Córdoba van de eenmansfractie PS verklaarde blij te zijn dat hij terug is gekeerd naar het huis waarin zijn politieke carrière begon. De fractieleider zei dat hij zich, zoals men dat van hem gewend is, stevig zal opstellen in het parlement. ,Ik ben dan wel in mijn eentje, maar ik tel voor tien”, aldus Córdoba.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).