Na verzoek Monumentenzorg om faillietverklaring.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De besloten vennootschap De Winkel in Scharloo is onlangs voorlopig surseance van betaling verleend.
De Winkel bv, aan de Scharlooweg 74-76 achter bioscoopcomplex The Movies, is waar Skalo Office Center en horecagelegenheid District 1850 zijn gevestigd. De terreinen en gebouwen zijn eigendom van Stichting Monumentenzorg Curaçao, die het verhuurt aan de uitbaters.

dewinkel
Uit de beschikking van het Gerecht in eerste aanleg, waar het Antilliaans Dagblad over beschikt, blijkt dat de surseance het gevolg is van het verzoek tot faillietverklaring. Op grond van de wet, het Faillissementsbesluit, wordt het verzoek tot surseance eerst behandeld en wordt het faillissementsverzoek dan aangehouden.
Naar nu pas bekend is geworden heeft Monumentenzorg al op 20 maart het verzoekschrift ingediend om De Winkel failliet te verklaren. Vermoedelijk in verband met een (zeer) hoge huurachterstand. De Winkel heeft in antwoord hierop op 4 april bij het gerecht een verzoek neergelegd tot het aan haar verlenen van surseance van betaling; als bescherming tegen crediteuren door middel van uitstel van betaling.
Het is niet bekend hoe groot de vordering is van Monumentenzorg op De Winkel, maar aangezien de stichting die monumentale panden herstelt, beheert en verhuurt doorgaans niet snel overgaat tot een dergelijke vergaande maatregel als het verzoek om faillietverklaring, lijkt het aannemelijk dat het om een substantieel bedrag gaat.
Voorlopig heeft De Winkel even adem, want gelijktijdig met de surseance werd door het gerecht ook een afkoelingsperiode gelast. Dat betekent dat gedurende één maand schuldeisers geen bevoegdheid hebben tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van De Winkel bevinden.
In verband met de surseance heeft de rechter een bewindvoerder aangesteld, namelijk advocaat Barbara Nagelmakers. Zij zal samen met de directie van De Winkel het beheer over de bv voeren. Rechter Pieter de Kort is benoemd tot rechter-commissaris.
De uitspraak is al van 11 april, zo blijkt. De aankondiging van bewindvoerder Nagelmakers stond in de Curaçaosche Courant van 14 april. De afkoelingsperiode zal daarmee ook spoedig verlopen, tenzij er verlenging is/wordt gevraagd door de bewindvoerder en gegeven.
De Winkel werd, zo blijkt uit gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), tien jaar geleden opgericht. In maart 2007. Het doet aan onroerend goed, het exploiteren van horeca-, kantoor- en vergaderruimtes en het uitvoeren van servicegerichte activiteiten.
De enige bestuurder momenteel ingeschreven bij de KvK is directeur Marcus Jansen, in 1966 geboren op Curaçao. In het Handelsregister komt onder De Winkel ook de naam Skaloko, gevestigd aan de Scharlooweg 72, 74 en 76, voor. Skaloko werd echter twee jaar geleden, in april 2015, als nevenvestiging opgeheven. Als (toenmalig) beheerder staat ingeschreven de in 1973 in Rotterdam geboren Kenneth Rolfast.
Voor Monumentenzorg trad advocaat Reno Saleh van het kantoor Spigt Dutch Caribbean op en namens De Winkel was dat advocaat André Small van SMS Attorneys at Law. Het was gisteren niet mogelijk aanvullend commentaar te krijgen van betrokken partijen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).