Voorstel: kwijtschelding belasting en SVB.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is 'now or never, do or die' voor de aannemers die diensten verleenden aan de inmiddels failliet verklaarde Dokmaatschappij.

dok
Als zij niet de volle honderd procent krijgen uitbetaald voor de werkzaamheden die zij nog op het laatste moment verricht hebben om Dok goed over te dragen aan Damen Shipyards, dan zijn zij over een maand zelf failliet. Dat was de boodschap van de drie vertegenwoordigers van de zogenoemde ‘kontratista’, die naar eigen zeggen met 500 tot 1.000 man diensten hebben verricht voor de Dokmaatschappij. Zij zijn toentertijd door Dokdirecteur Getmar Caldera verzocht het bedrijf staande te houden. Een van de aannemers: ,,Dok had niets meer, geen kranen, geen materialen, niets. Wij hebben het bedrijf op de been gehouden en ons er de volle honderd procent voor ingezet. Het is voor ons onacceptabel dat het bedrijf nu failliet is, we bij niemand meer kunnen aankloppen en dat de curator zegt dat we 50 procent van ons geld kunnen krijgen. In het contract staat dat alle vaste werknemers van de Dokmaatschappij, 378 in totaal, overgenomen worden en dat is ook gebeurd, maar er is geen moment gedacht aan het veel grotere aantal van 500 tot 1.000 arbeiders die via de contractanten al jaren, soms wel 30 jaar, werk verrichten voor Dok. Omdat de Dokmaatschappij een overheids-nv was, willen we dat de overheid met een oplossing komt. Ons voorstel is om onze schulden bij de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), van niet-afgedragen premies, kwijt te schelden.
Verder willen wij van de regering weten wat Damen Shipyards voor ons in petto heeft. Er is niet met ons gesproken vanuit Damen. Maar wij willen eerst met de regering praten alvorens met Damen in gesprek te treden. Wij willen van de regering horen waar we rekening mee kunnen houden en wat er van ons verwacht wordt. Op die manier weten we ook hoe we ons kunnen opstellen ten opzichte van Damen. We hebben vernomen dat Damen andere buitenlandse bedrijven inzet voor het verrichten van werkzaamheden waar wij al 30 jaar ervaring mee hebben.”
Op de vraag vanuit de Staten om hoeveel geld het eigenlijk gaat antwoorden de aannemers dat het gaat om een schuld van in eerste instantie 120 miljoen gulden waar de Dokmaatschappij mee achtergebleven is. Dit is teruggebracht naar 30 miljoen gulden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).