Economische stagnatie in alle markten Dutch Caribbean.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MCB Group heeft in 2016, het jaar dat de bank het 100-jarige bestaan vierde, een nettowinst na belastingen geboekt van 128,4 miljoen gulden.

mcbteam

Dat is een afname van bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen onder aan de streep een winst van 140,5 miljoen werd gerealiseerd.
De Maduro & Curiel’s Bank op Curaçao, met in totaal 1.513 werknemers verdeeld over zestien bankbedrijven op de eilanden van de Dutch Caribbean, had vorig jaar te maken met een stagnerende, of nagenoeg stationair draaiende en zelfs krimpende economie in de markten waar de bankgroep actief is: 0,0 procent groei Curaçao; 0,1 procent stijging Sint Maarten; en een afgenomen bruto binnenlands product (bbp) van -1,6 procent Aruba.
Ook de politieke perikelen met verkiezingen op Curaçao en Sint Maarten en voortdurend wisselende coalities op Bonaire brachten geen stabiliteit en continuïteit. Curaçao gaat eind april een nieuwe stembusgang tegemoet en Aruba is in september aan de beurt: ,,Wij hopen van harte dat de verkiezingen in de Dutch Caribbean stabiliteit en voorspoed zullen brengen voor ten minste de komende vier tot zes jaar”, aldus het directieverslag van ceo Lionel ‘Chicu’ Capriles.
MCB is de eerste commerciële bank die de jaarcijfers 2016 publiceert. De daling van het resultaat is vooral het gevolg van verminderde netto-rente-inkomsten met 4,7 miljoen (287,5 miljoen tegen 292,2 miljoen in 2015) en minder inkomsten uit transacties met buitenlandse valuta. Deels werd dit gecompenseerd door meer opbrengsten uit fees en commissies, namelijk 3,5 miljoen (130,9 miljoen afgezet tegen 127,4 miljoen een jaar eerder).
De inkomsten uit rente staan onder druk door zowel minder volumegroei aan leningen als door een smallere rentemarge (het verschil dat de bank verdient aan rente en wat de bank aan rente betaalt). Dit laatste is al ruim vijf jaar het geval, merkt de MCB-top op, als gevolg van druk op de markt en concurrentie.
De winst is behaald over een gegroeid eigen vermogen (shareholders’ equity) van 778,3 miljoen per eind 2016 (was 742 miljoen per ultimo 2015). Het balanstotaal is in het bijzondere jubileumjaar voor het eerste over de 7 miljard geschoten en kwam uit op 7.332,2 miljoen (7,3 miljard) in vergelijking met ruim 6,9 miljard twaalf maanden eerder. Een stijging met 369 miljoen ofwel 5 procent.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).