Aqualectra kan niets met motie; is slechts ‘mooi gebaar’.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Alles wijst erop dat de motie die afgelopen dinsdag in de Staten is aangenomen om fluoride ‘per direct’ uit het drinkwater te verwijderen een belofte is die de nieuwe meerderheid in de Staten niet kan waarmaken.

aqualectra
Middels de motie wordt de regering opgedragen er bij Aqualectra op aan te dringen om onmiddellijk te stoppen met de toevoeging van fluoride aan het drinkwater. Uit navraag van deze krant blijkt dat Aqualectra echter alleen op basis van een landsverordening - een wet - kan handelen en een landsverordening kan niet per direct - of zelfs zoals onafhankelijk Statenlid Gassan Dannawi vol overtuiging stelt ‘binnen zes weken’ - ingaan. Een landsverordening moet immers een lang proces van maanden doorlopen langs verschillende adviesorganen en uiteindelijk ook de Staten.
In gesprek met deze krant laat Aqualectra-directeur Darick Jonis weten dat het nutsbedrijf niet kan handelen op basis van een motie, maar alleen op basis van een landsverordening. ,,De motie is een mooi gebaar, maar daar kan Aqualectra niets mee”, stelt de directeur van het nutsbedrijf dan ook.
De bepaling betreffende de toevoeging van fluoride aan het drinkwater op Curaçao is vastgesteld bij het Landsbesluit kwaliteit drinkwater dat krachtens artikel 12 van de Landsverordening drinkwater is gegeven. Deze bepaalt de dosering van fluoride in het water dat door de leidingen loopt. Om de dosering te verminderen, of in dit geval stop te zetten, zal er dus een wijziging moeten komen in de landsverordening of een geheel nieuwe landsverordening van kracht moeten zijn. ,,Dan, en alleen dan kunnen wij handelen”, aldus Jonis.
Wanneer de nieuwe landsverordening van kracht is, zal het ook nog even duren voor alle fluoride uit het drinkwater is verwijderd, zo legt de Aqualectra-directeur uit. ,,We stoppen de dosering, maar er is dan nog altijd fluoride in het water aanwezig dat door de leidingen loopt. Dat zal mettertijd, naarmate de kraan wordt opengedraaid, uit het water worden verwijderd, maar men moet dus niet denken dat het drinkwater per direct fluoridevrij zal zijn.”
Op pagina 11
Geen kaas
van gegeten


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).