Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat zijn partij, Pueblo Soberano, waarvoor hij nog tot december minister-president is geweest, zich heeft aangesloten bij het kamp-Schotte en nu deel uitmaakt van het ‘Blok van 12’, vindt oud-premier Ben Whiteman ‘ongehoord’.


whitemanHij noemt het ‘verraad’ van PS aan het gedachtengoed van de in 2013 vermoorde Soberano-leider Helmin Wiels, die geweigerd had een coalitie met MFK van Gerrit Schotte voort te zetten. Whiteman verbrak gisteren het lange zwijgen in een live vraaggesprek met Radio Direct.
De ex-premier was vrijdag bij de indiening van de kandidatenlijsten voor de vervroegde verkiezingen op 28 april de grote afwezige op de PS-lijst. Whiteman was bij de vorige verkiezingen in oktober 2016 nog de belangrijke lijstduwer van de partij, die terugging van vier naar twee zetels. Hij haalde 1.161 persoonlijk stemmen en was daarmee de derde grootste stemmentrekker.
Dat de PS-fractie de stekker uit de coalitie van MAN, PAR, PNP en PS trok, daar kan Whiteman nog enigszins begrip voor opbrengen, dat is tot daar aan toe. Maar dat de twee Statenleden van Soberano direct ook de oversteek maakten naar het kamp dat worden aangevoerd door MFK-leider Schotte, daar kan hij geen goed woord voor opbrengen. Meedoen met de door wijlen Wiels verfoeide lieden als Schotte en Amparo dos Santos (Kòrsou di Nos Tur) ziet hij als ‘verraad’.
,,Iedereen weet wat Wiels heeft verklaard eind 2012 (toen het kabinet-Schotte was gevallen, en vooral na de verkiezingen die daarop volgde, waarbij Wiels weigerde opnieuw samen te werken met Schotte, red.). Ik wilde mij in eerste instantie hierover niet uitlaten, maar omdat ik steeds meer een angstcultuur bespeur, vind ik dat het tijd wordt dat meer mensen zich uitspreken.”
Een opmerking van de partijtop dat Whiteman niet op de PS-lijst staat omdat hij in het buitenland was, is bij de voormalig premier verkeerd gevallen. Hij zoekt namelijk bewust de rust en veiligheid op omdat hij nog steeds bescherming krijgt. Naar eigen zeggen nodig mede in verband met zijn rol bij de totstandkoming van de afspraken met het Chinese Guangdong Zhenrong Energy (GZE) voor wat betreft de overname en modernisering van de Isla-olieraffinaderij en het olieoverslagstation bij Bullenbaai.
Dat is bij sommige politieke tegenstanders niet goed gevallen. In dat verband is het interessant erop te wijzen dat de nieuwe meerderheid tijdens de behandeling van de lijst met ‘lopende zaken’ van het demissionaire kabinet-Koeiman, op voorstel van Schotte, heeft besloten de regering te bevelen per direct alle verplichtingen met het Chinese GZE stop te zetten. Over de gesprekken die gaande zijn met GZE zei de MFK-leider in de Staten: ,,Dat is geen lopende zaak. Stop er nu mee.” Het is bekend dat Schotte voorstander is van het voortzetten van de samenwerking met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.
Whiteman verklaarde voor Radio Direct van mening te zijn dat ‘iedereen die GZE niet wil, corrupt is’. Uitvoering van de plannen, zoals reeds neergelegd in het Memorandum of Understanding (MoU) en daarna gevolgd door de Heads of Agreement (HoA), is volgens hem in het belang van Curaçao.
Met hoorbaar pijn in zijn stem: ,,Ik herken niet langer het beleid en de filosofie van Helmin Wiels. Ikzelf blijf wel vierkant staan achter de ideeën van Wiels.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).