Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Gedurende de eerste maand van dit jaar heeft de toeristensector 93 miljoen gulden voor de lokale economie opgeleverd.

Toerisme2

Dat hebben het toeristenbureau en het ministerie van Economische Ontwikkeling op basis van een toeristenmodel berekend. Vorig jaar bedroeg de directe impact van de toeristensector voor de lokale economie in dezelfde maand nog 91 miljoen gulden. 

Het grootste deel van de directe impact (53,3 procent) is afkomstig van Europese toeristen; deze groep is goed voor 50 miljoen gulden. De Noord-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse markt, evenals andere regio’s, hebben respectievelijk 23, 15 en 5 miljoen gulden opgeleverd voor de Curaçaose economie. Het totaalbedrag dat door toeristen gedurende de maand januari op Curaçao is besteed, wordt afgeleid van het aantal overnachtingen. De groei van de directe impact heeft dus te maken met het feit dat Europese toeristen langer op Curaçao zijn gebleven.
In januari 2017 zijn 38.744 toeristen geregistreerd; hierbij is ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder sprake van een daling van 7 procent. De meeste toeristen die Curaçao in januari bezochten, waren afkomstig uit Europa (19.300 toeristen). Zowel Nederland als Duitsland tonen positieve resultaten. Uit Nederland bezochten in de eerste maand van dit jaar 14.993 toeristen het eiland. Dit is een groei van 1 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.
Bezoekers uit Nederland bleven dit keer langer; Nederlandse toeristen zijn in januari 2017 gemiddeld per persoon 12,2 nachten op Curaçao gebleven; vorig jaar lag dit gemiddelde op 11,3. Een andere indicator is dat Nederlandse toeristen in vergelijking met vorig jaar met meerdere familieleden reizen. Er is ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder een groei van 21 procent (837 toeristen) geregistreerd in de leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar. In januari 2016 was dit nog 689. Hoewel er meer reizende kinderen worden waargenomen, is in de leeftijdscategorie van 45 tot 64 jaar een groei van slechts 1 procent geregistreerd.
Meer Duitse toeristen hebben Curaçao in januari 2017 bezocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit jaar werd ten opzichte van 2016 een groei van 11 procent geregistreerd, hetgeen gelijk staat aan 1.831 bezoekers. In januari 2016 stond deze teller nog op 1.656.
In januari is een groei van 10 procent vastgesteld van het gemiddelde aantal overnachtingen. Toeristen zijn in deze periode gemiddeld 9,2 nachten op Curaçao gebleven. Vorig jaar stond dit gemiddelde op 8,4.
Hoewel de Europese markt in januari een groei kende, was er bij de Noord-Amerikaanse markt echter sprake van een daling van 4 procent. Uit dit continent zijn in januari 8.406 toeristen geregistreerd. Toch bleek deze regio in januari de op één na grootste toeristenmarkt voor Curaçao.
Een daling van wel 50 procent van het aantal bezoekers uit buurland Venezuela zorgde in januari voor een totale daling van 22 procent voor de gehele Zuid-Amerikaanse regio. In genoemde periode bezochten 7.808 Zuid-Amerikaanse toeristen Curaçao. Vanuit het Caribisch gebied werd in dezelfde periode wel een groei geconstateerd; toen werden 2.273 toeristen op Curaçao verwelkomd. Dit is een groei van 2 procent vergeleken met januari 2016.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).