Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het overbrengen van Curaçaose gedetineerden in Cuba en de Dominicaanse Republiek naar Curaçao en andersom - Cubaanse en Dominicaanse gedetineerden in de strafgevangenis op Curaçao naar Cuba en de Dominicaanse Republiek - is nu mogelijk met onlangs goedgekeurde Koninkrijksverdragen.
gevangeneneDe verdragen betreffen het gehele Koninkrijk. Het gaat om gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit in gevangenissen in Cuba en de Dominicaanse Republiek. Afhankelijk van de hoofdverblijfplaats van de ‘Nederlandse’ gedetineerden in Cuba en de Dominicaanse Republiek, worden zij uitgeleverd aan Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Caribisch Nederland of Nederland.
Momenteel bevinden zich in Cuba geen personen met de Nederlandse nationaliteit in detentie, maar in de Dominicaanse Republiek zijn 84 personen met de Nederlandse nationaliteit gedetineerd. In de toelichting bij de verdragen staat: ,,Van deze Nederlanders zijn er 37 afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en van die groep hebben er 17 tevens de nationaliteit van de Dominicaanse Republiek. Van de overige Nederlanders zijn er slechts 10 afkomstig uit Nederland, 16 uit Curaçao, 6 uit Aruba, 2 uit Bonaire, en de rest uit landen die niet tot het Koninkrijk behoren.” Bij veroordeelden met zowel de Dominicaanse als Nederlandse nationaliteit hangt het meestal van de persoonlijke omstandigheden af of zij de wens te kennen geven voor overbrenging in aanmerking te willen komen. Bij een dergelijke wens zullen in eerste instantie de Dominicaanse Republiek of Cuba beoordelen of zij de betrokkene in aanmerking willen laten komen voor een overbrenging.
,,Voor Nederland geldt dat bij een verzoek van elke veroordeelde en dus ook die met een dubbele nationaliteit zorgvuldig wordt nagegaan of deze persoon voldoende binding heeft met Nederland om een overbrenging te rechtvaardigen”, zo staat in de toelichting uitgelegd.
In Cuba zijn op dit moment geen gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit, maar sinds 2000 waren er in Cuba in totaal 21 Nederlanders gedetineerd. Hiervan waren er 5 afkomstig uit Nederland en 11 afkomstig uit Curaçao. De overige personen kwamen uit landen die niet tot het Koninkrijk behoren. ,,Laatstgenoemde categorie zou uiteraard niet voor een overbrenging in aanmerking zijn gekomen, althans niet naar Nederland”, aldus de uitleg.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).