Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De brieven die milieuorganisaties Carmabi, Amigu di Tera en partners naar de Statenleden hebben gestuurd, is een ultieme poging om op het laatste moment de herbestemming en ontwikkeling van Oostpunt wederom te blokkeren. Dat stelt Willy Maal, eigenaar van Oostpunt.
carmabiVolgens Maal hebben de genoemde milieuorganisaties een geheime agenda en wordt in de brieven die naar de Staten zijn gestuurd en waaruit deze krant reeds verschillende delen heeft gepubliceerd de waarheid verdraaid. ,,Dit alles ten koste van Oostpunt en heel Curaçao en haar bevolking. Dit heeft in het verleden reeds geleid tot miljoenen in schadevergoeding die uit de zak van de Curaçaose gemeenschap moest worden gehaald”, aldus Maal. ,,In het verleden is reeds door het gerecht bewezen verklaard dat Carmabi in het geheim haar eigen Feasability Study heeft laten ontwikkelen om Oostpunt te ontwikkelen terwijl ze pretenderen tegen alle ontwikkeling te zijn om de natuur te behouden. Dit is al gebleken in 1993, 1998 en 1999 toen de familie Maal gelijk kreeg van het gerecht en schadevergoeding van miljoenen kreeg toegewezen. Toch blijft deze kleine groep alle gewenste ontwikkeling bij Oostpunt blokkeren omdat zij de enige ontwikkelaar willen zijn.”
Nu is volgens Maal wederom gebleken dat Carmabi een ander ontwikkelingsplan voor Oostpunt heeft voorbereid waarbij de milieuorganisaties zich gebieden heeft toegeëigend voor eigen ontwikkeling. ,,Dit terwijl ze keer op keer - onder het mom van koraalrifbescherming en ecologie - hebben aangegeven dat er bij Oostpunt niet mag worden ontwikkeld”, aldus Maal. Nu blijkt volgens de Oostpunt-eigenaar dat Carmabi eigen plannen heeft om het gebied te ontwikkelen. Hij noemt hierbij zelfs een eigen airport en een ‘Nationaal park Oostpunt’.
Vandaag behandelen de Staten de herbestemming voor Oostpunt conform de overeenkomsten van Maal die zijn gebaseerd op de verschillende vonnissen en rapporten van commissies sinds 1993. ,,Het is nu aan de Staten om een beslissing te nemen over gebieden die kunnen worden ontwikkeld voor agricultuur, huisvesting, toerisme, recreatie, parken en conserveringsgebieden. Oostpunt kan worden ontwikkeld in het voordeel van het volk”.
Alle punten die door Carmabi, Amigu di Tera en andere milieuorganisaties zijn aangekaart in de brieven aan de Staten zijn weerlegd door Maal in een open brief aan de Staten. Ook deze krant beschikt over deze uitgebreide brief en zal hier in delen over publiceren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).